Văn bản mới
Thông báo về việc hợp đồng giáo viên
Số ký hiệu văn bản 80/TB-UBND
Ngày ban hành 18/08/2017
Ngày hiệu lực 18/08/2017
Trích yếu nội dung Thông báo về việc hợp đồng giáo viên
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Trung Giang - Chủ tịch UBND huyện
Tài liệu đính kèm TB 80 TB UBND ngay 18 thang 8 nam 2017 signed.pdf