Mường Khương: 70 năm xây dựng và phát triển

Nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lào Cai. Mường Khương là mảnh đất hội tụ của 14 dân tộc anh em trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Gắn liền với tiến trình cách mạng của cả nước do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo. 70 năm mùa xuân đi qua kể từ ngày giải phóng huyện Mường Khương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những chiến công vang dội trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Mường Khương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mường Khương trong thời kỳ đổi mới

Dưới ánh sáng soi đèn của Đảng cộng sản Việt Nam - Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Mường Khương anh dũng, chiếnn đấu, hy sinh vì nền độc lập của dân tộc:

         Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra một thời kỳ đấu tranh mới cho dân tộc Việt Nam. Đường lối cứu nước của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thêm sức mạnh cho Nhân dân cả nước và đồng bào các dân tộc Lào Cai. Tuy nhiên trong những năm 1930 - 1945, do đội ngũ cán bộ cách mạng của Trung ương, của tỉnh còn thiếu nên Nhân dân các dân tộc trên địa bàn chưa được đón nhận ánh sáng của cách mạng. Cách mạng tháng Tám nổ ra và thành công trên cả nước. Tại thị xã Lào Cai, Phố Lu, Sa Pa chính quyền cách mạng được thành lập nhưng ở Mường Khương cũng như các huyện vùng cao khác của Lào Cai đã không có khởi nghĩa để thành lập chính quyền cách mạng. Mặc dù vậy, ảnh hưởng của Việt Minh, thắng lợi cách mạng ở nhiều nơi trên cả nước và trong tỉnh đã vang đến Mường Khương, nhiều người mong chờ cách mạng để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Giữa năm 1946, Trung ương và Khu ủy tăng cường cho Lào Cai một số cán bộ cốt cán và huyện Mường Khương lúc này mới có cán bộ của Đảng trực tiếp lên hoạt động. Nhân dân các dân tộc Mường Khương được giác ngộ cách mạng, tích cực ủng hộ xây dựng cơ sở, lực lượng cách mạng, phối hợp cùng các đơn vị bộ đội chủ lực tấn công thực dân Pháp và bọn tay sai phản động. Nhằm đáp ứng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng ở địa phương, tháng 4/1949, Chi bộ Bản Lầu được thành lập với 07 đảng viên trung kiên - Tổ chức tiền thân của Đảng bộ huyện Mường Khương. Từ đây, công cuộc kháng chiến chống thực Pháp của Nhân dân các dân tộc Mường Khương chính thức có tổ chức đảng lãnh đạo. Sau gần 01 năm, ngày 01/3/1950, Ban Cán sự Đảng huyện Mường Khương ra đời, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Chi bộ Bản Lầu và mở ra thời kỳ mới cho quá trình lãnh đạo đấu tranh cách mạng của Nhân dân các dân tộc trong huyện. Trong hoàn cảnh thực dân, thổ ty cấu kết cai quản chặt chẽ địa phương, lực lượng cách mạng rất mỏng nhưng Ban Cán sự Đảng huyện đã dựa vào cơ sở cách mạng và những cán bộ cốt cán của Đảng, lấy tuyên truyền, vận động giác ngộ quần chúng để lãnh đạo cách mạng ở địa phương. Chỉ sau một thời gian ngắn, Ban Cán sự Đảng huyện đã lãnh đạo Nhân dân các dân tộc Mường Khương đã đánh bại âm mưu “Chia để trị”,“Xứ Nùng tự trị” của thực dân Pháp. Ngày 11/11/1950 huyện Mường Khương đã được hoàn toàn giải phóng, chấm dứt sự cai trị, bóc lột của thực dân Pháp và bọn tay sai phản động.

         Lật từng trang vàng của lịch sử Mường Khương, bao nhiêu trang sử là bấy nhiêu sự kiện nổi bật qua các thời kỳ cách mạng, đánh dấu những bước trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt của Đảng bộ huyện. Từ khi Ban cán sự Đảng ra đời ngày 1/3/1950. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương đã lập nên nhiều chiến công vang dội, đặc biệt chiến công  đó đã tạo được làn sóng cách mạng mạnh mẽ khi đúng 12 giờ trưa ngày 11/11/1950 huyện lỵ Mường Khương được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của phỉ. Đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân các dân tộc trong huyện  tập trung đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, góp phần chi viện sức người, sức của cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện biên phủ 1954, chiến thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước. Trải qua 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Khương, phong trào cách mạng của huyện đã đi lên từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

         Đặc biệt qua 45 năm sau ngày đất nước thống nhất và gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Mường Khương đang viết tiếp trang sử hào hùng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, Từng bước, nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh Đại đoàn kết các dân tộc; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị. Quyết tâm vượt lên sự nghèo nàn và lạc hậu để làm sáng lên một vùng biên cương của tổ quốc.

         Trải qua các cuộc chiến tranh, cùng với cả nước biết bao người con của mảnh đất Mường Khương đã ngã xuống cho quê hương nở hoa độc lập. Dù có hy sinh nhưng vẫn vang vọng lời thề sắt đá “Không bao giờ làm con dao hai lưỡi” của người con ưu tú dân tộc Mông Thào Sẩu ở thôn Sín Chải - xã La Pan Tẩn, đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Những bản làng năm xưa còn chìm trong cảnh lầm than, nô lệ, cỏ cây cũng không thể mọc nổi do khói bụi của chiến tranh đã và đang lùi vào trong quá khứ, thay vào đó là những bản làng sinh sôi màu vàng của sự ấm no, hạnh phúc đang hiện hữu trên các nẻo đường ở mảnh đất vùng cao biên giới. Từ một huyện vùng cao có trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với tập quán du canh, du cư, nghèo nàn, lạc hậu... đến nay, huyện đã đổi thay căn bản.

         Kể từ ngày Mường Khương được giải phóng, mùa xuân càng trở lên tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Mỗi người dân trên mọi miền tổ quốc cũng như nhân dân huyện nhà đang ra sức giữ gìn và bảo vệ những thành quả cách mạng của bao lớp cha ông đi trước, thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng quê hương Mường Khương ngày thêm đổi mới. Phát huy truyền thống yêu nước, cán bộ, quân và dân huyện Mường Khương đoàn kết một lòng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.

 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương đoàn kết một lòng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc

          Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện CNH, HĐH đất nước, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể ở địa phương, nắm vững thời cơ và thách thức, UBND huyện Mường Khương đã chú trọng phát huy nội lực, khai thác các tiềm năng thế mạnh, tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài, tập trung phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác; phát triển kinh tế, xã hội các xã dọc quốc lộ 4D và trong nhiệm kỳ này, tập trung phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; từng bước quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhãn hiệu, nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp. Nhìn lại năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cùng với đó, các tuyến đường trục huyện được hoàn thiện kết nối với các tuyến đường Quốc lộ đã tạo nên một mạng lưới giao thông liên hoàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo nên một diện mạo huyện Mường Khương anh hùng ngày càng năng động. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả, đến nay, toàn huyện có 04 xã, Thị trấn về đích NTM; Công tác giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt; đẩy mạnh việc thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội.

 

Mường Khương có nhiều đổi thay sau 70 năm giải phóng

 

         Để đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Khương đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục tập trung xây dựng huyện theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; gắn phát triển đô thị với công nghiệp, dịch vụ thương mại, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đây cũng chính là thành quả của việc thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” trong toàn huyện. Trong các phong trào thi đua được triển khai thực hiện hiệu quả không thể không nhắc đến Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM được triển khai thực hiện quyết liệt ở 16/16 xã, thị trấn, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới5 năm qua, Mường Khương đã hoàn thành 230/304 lượt tiêu chí; bình quân đạt 14,37 lượt tiêu chí/xã, thị trấn. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 05/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ thôn có đường giao thông nông thôn bê tông hoặc cấp phối đạt 100%; hệ thống điện lưới quốc gia được đầu tư 157/157 thôn; số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%. 100% xã, thị trấn được phủ sóng điện thoại và mạng Internet. Qua 5 năm thực hiện Chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới đã vận động người dân hiến được 30.305 m2 đất, trên 10.000 ngày công và ủng hộ trên 4,4 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi khác để phục vụ nhân dân.

 

Mường Khương sau 10 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn có nhiều khởi sắc

 

         Bên cạnh đó những năm qua phát huy tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư, sản xuất nông, lâm nghiệp huyện Mường Khương phát triển tương đối ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,4%/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 ước đạt trên 42.000 tấn; giá trị sản xuất trên 01 đơn vị diện tích đất canh tác ước đạt 60 triệu đồng/ha. Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung tiếp tục được duy trì và mở rộng theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, cụ thể như phát triển vùng nguyên liệu ớt với quy mô 200 ha; vùng quýt trên 800 ha, vùng chè 3.436 ha, vùng sản xuất dứa với diện tích 775 ha; vùng sản xuất chuối nuôi cấy mô với quy mô trên 2.000 ha... Cho giá trị đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng góp phần xóa đói giảm nghèo địa phương

         Bên cạnh những kết quả đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 tuy bị ảnh hưởng do thời tiết và dịch bệnh nhưng công tác chăn nuôi của huyện vẫn có dấu hiệu phục hồi và đạt kết quả nhất định. Huyện tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, chủ động được nguồn giống tốt, giảm thiểu các dịch bệnh… 5 năm qua tốc độ tăng trưởng đàn gia súc hàng năm đạt trên 4%, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 2020 ước đạt trên 117 tỷ đồng tăng trên 51% so với năm 2015. Chăn nuôi thủy sản tiếp tục phát triển đem lại hiệu quả bền vững, phù hợp với nhu cầu thị trường, đa dạng hóa đối tượng nuôi và phương thức nuôi phù hợp với từng khu vực. Diện tích chăn nuôi thủy sản tại các ao hồ nhỏ 90 ha, tăng 4,65% so năm 2016.

 

Chăn nuôi  phát triển ổn định, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân

         Song song với đó công tác trồng, chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng luôn được huyện Mường Khương quan tâm, phát triển theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng rừng. Tỷ lệ che phủ rừng tăng dần qua các năm, nâng độ che phủ rừng đạt trên 42% vào năm 2020, đạt trên 84% so với mục tiêu Đại hội .Công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy rừng. Ngoài ra 5 năm qua giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng đạt được những kết quả khả quan, toàn huyện ước đạt trên 994 tỷ đồng/năm. Nguồn thu công nghiệp chủ yếu từ 02 nhà máy đang hoạt động: Thủy điện Tà Lạt xã Bản Lầu với công xuất 3,0 MW; Thủy điện xã Dìn Chin với công xuất 8,2 MW. Bên cạnh đó huyện còn phát triển thêm 01 cơ sở chế biến chè chất lượng cao Ô Long ở xã Cao Sơn. Tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển và đa dạng ngành nghề như: Sản xuất gạch không nung, sửa chữa ô tô xe máy, đồ mộc, may mặc… đáp ứng nhu cầu thị trường trên địa bàn huyện. Năm 2020, giá trị sản xuất tiêu thủ công nghiệp ước đạt 302 tỷ đồng.

Tỷ lệ che phủ rừng tăng dần qua các năm

 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển

 

         Thu ngân sách Nhà nước của huyện hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch tỉnh giao. Hoạt động tín dụng tiếp tục duy trì, phát triển ổn định, đẩy mạnh việc huy động vốn nhàn rỗi trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vay vốn. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt được kết quả quan trọng.

         Quy mô, mạng lưới trường lớp phát triển phù hợp. Phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD THCS tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng. Đội ngũ giáo viên được tăng cường và chuẩn hóa. Cơ sở vật chất, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú cho học sinh được quan tâm đầu tư. Chất lượng dạy và học được nâng lên. Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt trên 62,5%.

 

Quy mô, mạng lưới trường lớp không ngừng được phát triển

         Chất lượng, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được nâng lên. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến hết năm 2019, toàn huyện đã  16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

 

Chất lượng, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được nâng lên

 

         Công tác chăm sóc người có công, đền ơn đáp nghĩa, luôn được quan tâm, các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội luôn được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

         Chỉ tính riêng trong 05 năm qua, huyện Mường Khương đã thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần cho 1.347 lượt đối tượng với số tiền trên 14 tỷ đồng. Thực hiện điều dưỡng cho 263 lượt đối tượng người có công. Xây mới, sửa chữa 152 nhà ở cho hộ gia đình có công, giá trị trên 5.420 tỷ đồng.

 

Công tác chăm sóc người có công, đền ơn đáp nghĩa, luôn được quan tâm

         Công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 56,8% năm 2015 xuống còn 13,75 % năm 2020. Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“ có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào chiều sâu. Số hộ gia đình văn hóa tăng 10-12%/năm; số thôn, tổ dân phố văn hóa tăng 20-25%/năm; số cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế được công nhận văn hóa hàng năm đạt 95-98%.

         Ngoài ra trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; thư­ờng xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị t­ư tưởng cho cán bộ, Đảng viên; triển khai việc “Học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

         Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, th­ường xuyên giữ vững mối liên hệ chặt chẽ, phối hợp tốt trong việc triển khai tổ chức thực hiện đường lối chủ trư­ơng chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng, thực hiện dân chủ, phát huy vai trò làm chủ của Đảng viên và cán bộ công chức gắn với việc phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể trong xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

         Công tác phát triển Đảng được đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trong 5 năm qua, toàn huyện Mường Khương đã kết nạp được 973 Đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện đến nay hơn 2.300 đảng viên; 90/157 chi bộ thôn, tổ dân phố có ban chi ủy đạt trên 57%. Hàng năm 100% cấp ủy huyện được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cấp ủy cơ sở đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị đều được giới thiệu về sinh hoạt ở nơi cư trú đã phát huy tốt vai trò, tạo được mối liên hệ chặt chẽ và có trách nhiệm với địa phương.

         Phấn khởi trước những đổi thay trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương nguyện một lòng theo Đảng, càng tin tưởng hơn vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

         Đối với các phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước” do Tỉnh đoàn phát động, Đoàn thanh niên huyện Mường Khương đã xây dựng kế hoạch, khuyến khích các cơ sở đoàn dựa vào tình hình thực tế của địa phương và đặc điểm của cơ sở đoàn đề ra nhiều hoạt động, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc phù hợp trên tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Các phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước” do Tỉnh đoàn phát động, Đoàn thanh niên huyện Mường Khương đã luôn phát huy tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"

 

         Phong trào “vì an ninh tổ quốc”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đặc biệt trong lực lượng vũ trang đã triển khai có hiệu quả phong trào “thi đua quyết thắng”. Trong đó, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và các địa phương. Trong 5 năm huyện đã tổ chức tốt các cuộc diễn tập, luyện tập huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thành kế hoạch đề ra. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra ngay từ cơ sở. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân hàng năm, đảm bảo chất lượng tuyển quân hàng năm đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

 

Phong trào “vì an ninh tổ quốc”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đặc biệt trong lực lượng vũ trang đã triển khai có hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới

 

         Với những đóng góp lớn lao qua hai cuộc kháng chiến, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mường Khương được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang”, “Huân chương lao động hạng Nhì”… cùng nhiều cờ, Bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai trao tặng. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và truyền thống yêu nước của một huyện vùng cao biên giới. 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mường Khương đoàn kết một lòng, lao động cần cù, năng động, sáng tạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân.

         Kế thừa những bài học kinh nghiệm sau mỗi kỳ Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Mường Khương đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025 đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch là quan trọng. Xây dựng văn hóa, con người Mường Khương là nền tảng, là mục tiêu, là động lực để phát triển. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và mở rộng đối ngoại.

Huyện ủy Mường Khương gặp mặt, tọa đàm Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Mường Khương

         Nhìn lại chặng đường 70 năm sau khi được giải phóng và phát triển của huyện, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua thử thách, phấn đấu xây dựng quê hương không ngừng phát triển, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tập trung xóa đói, giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thông tin. Giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Tăng cường, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo đường lối Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV, vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương đưa huyện Mường Khương sớm ra khỏi diện nghèo.

Tác giả:Kim Huệ - Mạnh Cường - Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Mường Khương
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 207
  • Trong tuần: 5,225
  • Tất cả: 1,379,099
Đăng nhập