Mường Khương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 12/6, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm huyện Mường Khương có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Hoàng Văn Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.
 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Mường Khương

 

          5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 

Đại biểu tham dự hội nghị

 

          Về phương hướng trong thời gian tới, Báo cáo khẳng định cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình học tập sang làm theo Bác, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống, trở thành lối sống, cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, khát vọng, ý chí phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

 

Hán Hiền, Mạnh Cường - Trung tâm VH, TT - TT Mường Khương (2)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 199
  • Trong tuần: 3,984
  • Tất cả: 1,555,249
Đăng nhập