Các địa phương - nghiêm túc tham gia Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khoá XII và triển khai kết luận số 01 của Bộ chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05
Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng ngày 12/6/2021, đông đảo cán bộ, đảng viên của 16 xã, thị trấn huyện Mường Khương đã nghiêm túc tham gia Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khoá XII và triển khai kết luận số 01 của Bộ chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hội nghị tổ chức qua hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành và các địa phương trong cả nước.

 

Tại các xã, thị trấn cán bộ, đảng viên đều đến đông đủ và thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid 19: đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay và tại các địa điểm tổ chức Hội nghị đều thực hiện giãn cách.

 

Cán bộ đảng viên ngồi giãn cách và đeo khẩu trang tham gia hội nghị

 

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII của Bộ chính trị đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.

 

 

Cán bộ, đảng viên xã Thanh Bình nghiêm túc tham gia Hội nghị

 

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng,chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Qua thực hiện Chỉ thị 05 đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

 

Cán bộ, Đảng viên xã Lùng Vai tham gia Hội nghị

 

Tại Đảng bộ xã Lùng Vai, thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với các nghị quyết, chỉ thị của của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Địa phương đã chủ động xây dựng nhiều mô hình hay trong học và làm theo Bác, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến mới xuất hiện trong các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác như việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, cải cách hành chính, vận động Nhân dân  xây dựng nông thôn mới hoàn thiện các tiêu chí nâng cao, xây dựng thôn kiểu mẫu, hiến đất, hiến ngày công và đóng góp xây dựng các tuyến đường bê tông dân sinh của các thôn trên địa bàn.

 

Cán bộ, Đảng viên xã Thanh Bình nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới, tại Hội nghị Ban bí thư Trung ương Đảng đã triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh từng cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra. Trong quá trình thực hiện đề cao phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chạn vi phạm kỷ luật Đảng, đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thực chất nhất. Khen thưởng, biểu dương kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Vào buổi chiều ngày 12/6/2021, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tiếp tục tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban bí thu Trung Ương về nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau khi tiếp thu Chuyên đề cán bộ, đảng viên các địa phương của huyện đều đánh giá cao chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và triển khai tại các địa phương.

Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đó cũng là tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng  đề ra.

 

 

 


Mỹ Anh, Văn Phà - Trung tâm văn hoá thể thao- truyền thông huyện Mường Khương ​(6)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 3,866
  • Tất cả: 1,555,131
Đăng nhập