Huyện ủy Mường Khương tổ chức lớp cập nhật kiến thức chuyên đề hội nhập quốc tế và giáo dục đạo đức cách mạng trong tình hình mới

Sáng ngày trong 2 ngày 7-8/10/2021 tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện ủy Mường Khương đã tổ chức mở tổ chức lớp cập nhật kiến thức chuyên đề hội nhập quốc tế và giáo dục đạo đức cách mạng trong tình hình mới cho các học viên là cán bộ, Đảng viên thuộc các Chi, Đảng bộ trên địa bàn.

Toàn cảnh lớp học

            Trong thời gian học tập, các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung của các chuyên đề, gồm: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta, chuyên đề hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa, Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo trung tâm chính trị huyện quán triệt một số nội dung tại lớp học

            Thông qua lớp học nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên nhằm đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên; nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

            Kết thúc lớp học, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình theo đúng quy định.

Kim Huệ Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Mường Khương (2)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 587
  • Trong tuần: 587
  • Tất cả: 2,050,561
Đăng nhập