CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Mường Khương là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, cách trung tâm tỉnh lỵ  thành phố Lào Cai 50 km, toàn huyện có 15 xã, 01 thị trấn với 14 dân tộc anh em cùng chung sống, tổng dân số trên 65 nghìn người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80% dân số, đông nhất là đồng bào dân tộc Mông (43,1%). Sản xuất nông lâm nghiệp là chủ yếu. Là địa bàn có vị trí quan trọng về Quốc phòng, an ninh của tỉnh Lào Cai.

Hiện nay, tổng số cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện là 2.082 người, trong đó cán bộ, công chức cấp huyện là 86 người; cán bộ, công chức cấp xã 335 người; viên chức các đơn vị sự nghiệp là 1.661 người.

(Ảnh Công chức xã Nậm Chảy tiếp công dân tại bộ phận một cửa)

Trong những năm qua, huyện Mường Khương đã triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển nguồn nhân lực như: Nghị quyết số 30a của Chính phủ; Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai; Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc; Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

Ông Lê Ngọc Dương, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Huyện rất quan tâm đến công tác cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ là người đồng bào. Vì thế, huyện thường xuyên phối hợp với tỉnh để mở các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ của huyện”.
Công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ người dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm và thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan và công khai. Đội ngũ cán bộ sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đều được xem xét, đánh giá đưa vào quy hoạch, tạo nguồn cán bộ tại địa phương. Cơ chế ưu tiên, tạo động lực đã khuyến khích người có trình độ, năng lực phấn đấu, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Đội ngũ này đã dần khẳng định vai trò nòng cốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Đến nay tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số chiếm 55,3%, trong đó cán bộ, công chức cấp huyện chiếm 31,4%, cấp xã chiếm 75,52%; viên chức sự nghiệp chiếm 52,5%.

 Ðể có đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đáp ứng tốt yêu cầu công việc như hiện nay, hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện Mường Khương đã khuyến khích và đưa nhiều cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn đi bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý nhà nước, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, chuyên môn nghiệp vụ, … Từ năm 2014 đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo là 887 lượt.

Đặc biệt, xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng của huyện Mường Khương trong việc dạy tiếng và chữ dân tộc Mông cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giúp cán bộ, công chức hiểu được phong tục tập quán và có điều kiện thuận lợi hơn trong việc giao tiếp, làm việc và gần gũi với nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Tháng 7 năm 2021, UBND huyện Mường Khương đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai mở lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông cho cán bộ, công chức, viên chức huyện, mở tại Trung tâm GDNN&GDTX huyện. Lớp học vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần với tổng số 40 học viên (trong đó cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 55% tổng số học viên). Hoạt động giảng dạy và học tập của lớp cơ bản diễn ra theo đúng kế hoạch, cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nghiêm túc, tích cực, thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp học đã đề ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid -19, UBND huyện đã linh hoạt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức học trực tuyến qua phần mềm Zoom góp phần duy trì tốt sỹ số học viên và nâng cao tỷ lệ chuyên cần, đảm bảo tiến độ học tập theo kế hoạch đề ra.

(Quang cảnh buổi lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Mông cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Mường Khương, tháng 7/2021)

Qua thực tế cho thấy, lực lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số địa phương đã có nhiều đóng góp, tạo dựng niềm tin trong nhân dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh, trật tự xã hội… diễn ra trên địa bàn đã được giải quyết ổn định nhờ vai trò dân vận của những cán bộ là người dân tộc thiểu số, nhất là là phương pháp bám sát cơ sở đã giúp việc nắm bắt tâm tư của bà con thuận lợi hơn, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số trong thời gian qua ở trên địa bàn huyện Mường Khương đã giúp cho huyện có một đội ngũ cán bộ đủ năng lực và chuyên môn để đảm nhận công việc, trong đó có những người đảm nhận những vị trí quan trọng của xã, của huyện…góp phần thúc đẩy việc củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

 Có được kết quả đó, chính là nhờ những chính sách ưu tiên, đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Cũng từ đó, đã giúp cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số của huyện yên tâm công tác, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại  địa phương.

Hoàng Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện (2)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 513
  • Trong tuần: 513
  • Tất cả: 2,050,487
Đăng nhập