Kiểm tra công tác nội vụ tại xã Bản Lầu

Ngày 04/11/2021, Đoàn Kiểm tra công tác Nội vụ của huyện Mường Khương đã tiến hành kiểm tra tại UBND xã Bản Lầu.

Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Kiên – Chủ tịch UBND xã Bản Lầu cùng các đồng chí công chức xã và các đồng chí là Hiệu trưởng các đơn vị trường học đóng trên địa bàn xã.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Thức Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đã thông qua Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đề cương kiểm tra và thống nhất cách thức làm việc với UBND xã Bản Lầu. 

(Đ/c Nguyễn Đình Thức Trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu tại buổi làm việc)

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Kiên – Chủ tịch UBND xã Bản Lầu cho biết, thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chỉ thị số 06/CT-UBND và Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Lào Cai; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐUBND, ngày 4/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai…UBND xã Bản Lầu đã ban hành nhiều văn bản để phổ biến, quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn xã chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

( Đồng chí Hoàng Văn Kiên – Chủ tịch UBND xã Bản Lầu báo cáo tại buổi làm việc)

 Trong những năm quan, UBND xã đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đạt được những kết quả quan trọng. UBND xã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa khang trang, hiện đại: hệ thống mạng internet, máy tính, máy in, máy scan đảm bảo cho công chức trực tại bộ phận một cửa thực hiện tốt các nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Kết quả 10 tháng đầu năm UBND xã Bản Lầu đã tiếp nhận và giải quyết được 135 hồ sơ.

(Công chức xã Bản Lầu tiếp công dân tại bộ phận một cửa của xã)

Việc sử dụng khai thác văn bản điện tử, email công vụ, chữ ký số; ban hành các quy chế, nội quy cơ quan, quy trình làm việc, quy trình tiếp công dân, việc chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của UBND xã hàng năm, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân…đảm bảo theo đúng quy định.

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Trong 10 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND xã Bản Lầu đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên địa bàn.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá những việc đã làm được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Qua đó, UBND xã Bản Lầu đã nghiêm túc tiếp thu và đề nghị trong thời gian tới sẽ chỉ đạo công chức chuyên môn có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao.

Hoàng Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện (3)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 664
  • Trong tuần: 664
  • Tất cả: 2,050,638
Đăng nhập