Mường Khương: Khơi dậy khát vọng dựng xây quê hương

     Văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề cập đến “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đây là một điểm rất mới và là một điểm nhấn quan trọng nhằm tạo động lực mạnh mẽ, sức mạnh to lớn để phát triển đất nước. Đối với huyện Mường Khương khơi dậy khát vọng chính là động lực rất quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2030 huyện Mường Khương trở thành huyện khá của tỉnh Lào Cai”

Mường Khương từng bước chuyển mình

              Khát vọng chính là yếu tố tinh thần, là sự mong muốn, khao khát, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ để đạt cho được mục tiêu; là nguồn động lực có sức mạnh vô biên để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện những nhiệm vụ nặng nề nhằm đạt được ước mơ … là động lực để cho mọi tầng lớp nhân dân đem hết sức mình thực hiện cho được mục tiêu xây dựng phát triển quê hương, đất nước, mà cụ thể ở thời điểm này khát vọng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Mường Khương phát triển nhanh và bền vững.

          Nằm phía Đông Bắc của Tổ quốc huyện Mường Khương có 23 dân tộc cùng sinh sống, với vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được coi là “phên dậu của Tổ quốc”. Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành Nhân dân các dân tộc Mường Khương luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tạo nên sức mạnh nội sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

          Trong các cuộc chống ngoại xâm, với khát vọng độc lập và tự do, Nhân dân các dân tộc Mường Khương không phân chia dân tộc cùng đoàn kết, sát cánh bên nhau đánh đuổi quân xâm lược. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống pháp, chống Mỹ cứu nước, với khát vọng không có gì quý hơn độc lập tự do và niềm tin tất thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân các dân tộc Mường Khương nhất tề đứng lên bằng tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” khắp các địa phương trong huyện, từ vùng thấp đến vùng cao, từ vùng tự do đến vùng mới giải phóng, đồng bào các dân tộc đã tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Hàng nghìn thanh niên các dân tộc hăng hái lên đường ra trận đánh giặc; phụ nữ các dân tộc Mường Khương xưa nay chỉ quen với việc quay sợi, dệt vải, nội trợ gia đình nay theo tiếng gọi của Đảng cũng đã hăng hái lên đường, chẳng quản bom đạn, hy sinh vất vả cùng nam giới làm đường, gánh gạo, tải thương. Cùng với đó là sự cố gắng hết sức mình, nỗ lực tăng gia sản xuất, đóng góp nhiều công sức, vật lực cho kháng chiến, giúp đỡ cán bộ, bộ đội, góp phần cùng với quân, dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 và giải phòng hoàn toàn miền nam thống nhất Tổ quốc năm 1975.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Giàng Quốc Hưng tặng quà Cựu thanh niên xung phong

Cựu thanh niên xung phong phát biểu cảm tưởng khi được Đảng bộ, chính quyền huyện thường xuyên quan tâm

    Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Ðó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

          Trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, với tinh thần, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, Nhân dân các dân tộc Mường Khương cùng nhau đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lao động sáng tạo, ra sức tăng gia sản xuất, tiết kiệm, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

          Ngày 01/3/1950 Ban cán sự Đảng huyện Mường Khương được thành lập trên cơ sở chi bộ Bản Lầu gồm 3 đồng chí: Đồng chí Hà Bắc là trưởng Ban; Đồng chí Lý Hán Sinh và Trần Ngôn làm ủy viên. Sau khi thành lập, Ban cán sự phân công đồng chí Hà Bắc phụ trách chung và phụ trách công tác xây dựng cơ sở khu vực Mường Khương cùng với đồng chí Lý Hán Sinh và Chu Văn Kiên. Đồng chí Trần Ngôn củng cố cơ sở khu vực Bản Lầu và Cao Sơn. Đồng chí Lục Bỉnh Lợi phụ trách công tác xây dựng Bộ đội địa phương huyện. Nhiệm vụ chung của Ban cán sự lúc này là tập trung lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng củng cố lực lượng để phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng Mường Khương. Từ khi Đảng bộ huyện Mường Khương được thành lập vào ngày 1/3/1950 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và âm mưu gây phỉ hóa toàn dân của bọn đế quốc.

Mường Khương không ngừng chăm lo các gia đình chính sách

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Nhân dân các dân tộc đã đoàn kết chiến đấu anh dũng, kiên cường,vượt qua mọi khó khăn thách thức, làm nên chiến thắng vẻ vang khi ngày 11-11-1950 huyện vùng cao biên giới Mường Khương hoàn toàn được giải phóng. Thời khắc đó là niềm tự hào, là một dấu mốc quan trọng trong những trang sử vàng truyền thống của Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương. Chiến thắng ấy cũng đã mang lại cho Mường Khương những mùa quả ngọt, với những thành tựu rất đỗi tự hào trên các lĩnh vực. Đến nay, kinh tế của huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

Đoàn lãnh đạo huyện Mường Khương tham quan mô hình phát triển cây hồi tại tỉnh Lạng Sơn

         Sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt nhiều thành tựu, phát triển khá toàn diện, tăng cả về quy mô, năng suất và hiệu quả, là trụ đỡ của nền kinh tế của huyện. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, diện mạo các vùng nông thôn khởi sắc; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững... 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV xác định các mục tiêu và hướng đi phù hợp

         Mường Khương đang từng ngày “thay da đổi thịt”, từ thị trấn đến những bản làng xa xôi, từ vùng thấp đến vùng cao, nơi đâu cũng in đậm dấu ấn của sự đổi mới, khang trang của một vùng đất thân thiện, năng động, giàu bản sắc, người người, nhà nhà có cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Với tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt trên 37.560 tấn; Diện tích cây ăn quả chủ lực của huyện như Dứa, chuối, quýt đạt trên 3.320 ha; diện tích cho thu hoạch trên 2.300 ha, giá trị sản lượng đạt trên 345 tỷ đồng.Công tác chăn nuôi cũng được huyện chỉ đạo kịp thời và thực hiện hiệu quả các biện pháp dập dịch, dịch bệnh được kiểm soát và không tái phát, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân kịp thời thực hiện tái đàn, chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tổng đàn gia súc của huyện năm 2021 trên 42.700 con bằng 100% KH. Hoạt động  công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Tiềm năng lợi thế của các nhà thủy điện đã đưa vào vận hành khai thác giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 92 tỷ đồng. Được kỳ vọng sẽ góp phần vào tăng trưởng công nghiệp của huyện trong những năm tiếp theo.

 

Mường Khương chú trọng phát triển các cây trồng hàng hóa

         Trước yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định mục tiêu và hướng đi phù hợp để đưa đời sống nhân dân ngày càng phát triển. Việc xác định mục tiêu phát triển của huyện tại Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, với tầm nhìn dài hạn, là sự kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương trong thời gian qua của Đảng bộ huyện và đảm bảo tính thực tiễn, tính khả thi.

Thôn bản vùng cao từng ngày khởi sắc

          Để chuyển hóa mục tiêu đó thành hiện thực, một trong những tiềm lực cần gia tăng là phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết các dân tộc và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương của Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát. Bộ máy chính quyền các cấp cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, phát triển kinh tế. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân tăng cường đoàn kết, hăng hái thi đua vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm cùng đồng bào củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

         Chúng ta tin tưởng rằng, muôn dân đoàn kết một lòng cùng hướng về mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương, cùng với sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp với tinh thần cống hiến tận tâm, tận lực, không ngại khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tâm huyết, năng động, sáng tạo vì sự nghiệp chung, thì nhất định mục tiêu đến năm 2030 Mường Khương trở thành huyện khá của tỉnh Lào Cai sẽ trở thành hiện thực./.

 

Phương Sửu, Trung tâm Văn hóa, TT-TT huyện Mường Khương (12)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1,988
  • Trong tuần: 5,062
  • Tất cả: 1,896,205
Đăng nhập