Một số bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Khương

Xác định nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát, do vậy, UBKT Huyện ủy Mường Khương đã chủ động đưa nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm vào xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Từ sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay UBKT Huyện ủy đã tổ chức triển khai các cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kết quả nổi bật, rõ nét đó là. 

         Năm 2020, tiến hành kiểm tra 02 cuộc/02 tổ chức, 02 cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện duy trì chế độ sinh hoạt đảng, việc thực hiện các quy định, quy chế các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ giáo dục, Sở giáo dục và Phòng giáo dục, việc thực hiện quy định về công khai minh bạch tài chính, ngân sách, công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú, qua kiểm tra kết luận 02 đảng viên vi phạm, đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 01, khiển trách 01, đề nghị cấp có thẩm quyền điều chuyển, thôi không giữ chức vụ đối với 02 đảng viên được kiểm tra. Năm 2021, UBKT Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm 02 cuộc/01 tổ chức/03 cá nhân, qua kiểm tra kết luận đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 01 cá nhân; 01 tổ chức/02 đảng viên còn lại chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT Huyện đề nghị 01 tổ chức, 02 đảng viên được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước tập thể BCH đảng ủy. 4 tháng đầu năm 2022, uBKT Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức/01 cá nhân, vi phạm trong công tác quản lý đảng viên; xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật 02 đảng viên do thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, đã để cán bộ lợi dụng tham ô tài sản; qua kiểm tra, xử lý kỷ luật 01 đảng viên, hình thức cảnh cáo, 02 đảng viên còn lại chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT Huyện đề nghị 02 đảng viên được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước tập thể BCH đảng ủy. Các kết luận sau kiểm tra của UBKT Huyện ủy đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế yếu kém cần khắc phục đối với tổ chức đảng và đảng viên và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã xử lý kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển thôi không giữ chức vụ). Sau khi kiểm tra, đã xử lý kỷ luật nghiêm minh với tinh thần làm nghiêm túc từ trên xuống, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, từ đó đã đem lại sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua kiểm tra, xử lý kỷ luật đã góp phần mang tính răn đe, phòng ngừa sai phạm đáng có xảy ra, hạn chế khắc phục được tình trạng dân chủ trong quản lý, thống nhất trong điều hành; minh bạch trong công tác tài chính, tạo sự niềm tin tưởng của phụ huynh học sinh, cán bộ giáo viên nhà trường; loại bỏ tình trạng tự quyền, tự quyết trong chi tiêu, quản lý chế độ chính sách của tập thể lãnh đạo các đơn vị trường học, đặc biệt hạn chế tình trạng rải truyền đơn, đơn thư, khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện. 

 

Tổ kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh tại đảng bộ vi phạm

Quang cảnh họp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Thông qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên giúp cán bộ được kiểm tra nhận thấy rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xây dựng được kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra sau kiểm tra để khắc phục kịp thời, thông qua các cuộc kiểm tra đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Qua thực tiễn công tác kiểm tra, UBKT Huyện ủy Mường Khương rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

Thứ nhất, UBKT Huyện ủy thường xuyên phối hợp cùng với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy tham mưu, giúp cấp ủy quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tham mưu phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ cấp huyện đến dưới cơ sở, đảm bảo cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải thông thạo quy trình, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nói chung; trực tiếp duyệt chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm đối với các chi, đảng bộ cơ sở.  

Thứ hai, thường xuyên dự báo, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, trao đổi thông tin, phân tích thông tin, kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, như qua công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, qua đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thông qua công tác kiểm điểm, qua các phương tiện thông tin đại chúng; sau đó cần xác định đúng đối tượng, đúng nội dung, để tập trung tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm cần tập trung vào những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vụ việc dư luận xã hội quan tâm, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, như trong lĩnh vực công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, quản lý, sự dụng các nguồn kinh phí, đầu tư  xậy dựng cơ bản... 

Thứ ba, cần xác định rõ đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, việc lựa chọn thời điểm kiểm tra phải kịp thời, phù hợp; lựa chọn trưởng đoàn kiểm tra phải là người có hiểu biết sâu và có tầm bao quát về lĩnh vực kiểm tra, có trình độ phân tích, tổng hợp và biết hướng dẫn, động viên các thành viên trong đoàn phát huy năng lực, sở trường; phân công nhiệm vụ thành viên đoàn kiểm tra phải rõ ràng, cụ thể; các thành viên tham gia các tổ, đoàn kiểm tra phải có phẩm chất, năng lực, nghiệp vụ kiểm tra, kiến thức, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đến nội dung kiểm tra, phải nhạy bén, kiên quyết, thể hiện bản lĩnh, chính kiến khi tiếp cận, làm việc với đối tượng kiểm tra để việc kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả.

Thứ tư, cần nắm vững và thực hiện tốt các phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, thẩm tra, xác minh là một phương pháp quan trọng nhất; phải bảo đảm nguyên tắc: “Chứng cứ đến đâu, kết luận đến đấy, không suy diễn, không áp đặt, không thành kiến”; thẩm tra, xác minh phải tỉ mỉ, khách quan, toàn diện và giữ đúng nguyên tắc đảng và kỷ luật phát ngôn. Thẩm tra, xác minh cũng là một biện pháp nhằm hỗ trợ nâng cao tính tự giác, tự phê bình của tổ chức đảng và đảng viên, làm cho đảng viên thấy rõ những chứng cứ vi phạm. Quá trình thực hiện phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát, UBKT và cán bộ kiểm tra phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát và tình hình cụ thể, song không được dùng phương pháp đặc thù của các cơ quan pháp luật (như điều tra, theo dõi bí mật,...) vì sẽ vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Thứ năm, đối với những vụ việc phát sinh ở các lĩnh vực mới, khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy về hướng giải quyết, xử lý, đồng thời báo cáo, tranh thủ xin ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp tiến hành kiểm tra, kết luận vi phạm, xác định trách nhiệm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan, nghiêm minh, để tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phải thực sự “tâm phục, khẩu phục”. Kịp thời thông báo công khai kết quả kiểm tra, xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần cảnh cáo, ngăn ngừa sớm đối với các tổ chức đảng, đảng viên ngay từ ban đầu có biểu hiện vi phạm.

Với những kết quả đạt được về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ huyện nói chung và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên của UBKT Huyện ủy Mường Khương, đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá giá đúng sự thật, gắn chặt phòng với chủ động tiến công để xây dựng Đảng trong sạch.

Đào Thị Hiền - UBKT Huyện ủy Mường Khương (2)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 10,578
  • Tất cả: 1,889,876
Đăng nhập