Ban chỉ đạo 35 Tỉnh Lào Cai làm việc với huyện Mường Khương

Chiều ngày 11/5/2022, Ban chỉ đạo 35 Tỉnh Lào Cai về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã có buổi làm việc với huyện Mường Khương. Đồng chí Dương Đức Huy- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ 35 tỉnh chủ trì buổi làm việc. Về phía huyện Mường Khương có đồng chí Giàng Quốc Hưng- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Tuyên – Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ.  

BCĐ 35 tỉnh Lào Cai làm việc với huyện Mường Khương

Trong buổi làm việc Huyện Mường Khương đã báo cáo nhanh với Đoàn về kết quả hoạt động của BCĐ 35 huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Thường trực Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ, BCĐ 35 huyện tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện. BCĐ 35 huyện đã chủ động tích cực nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường thông tin tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực định hướng dư luận, nhất là các vấn đề thời sự, các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Tích cực thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động phản bác các thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Khương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Hoàng Văn Tuyên – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mường Khương phát biểu  

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện Mường Khương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, BCĐ 35 huyện Mường Khương cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Đức Huy- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ 35 tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đức Huy- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ 35 tỉnh đề nghị Mường Khương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Phát huy vai trò của đội ngũ làm công tác truyền thông và mạng xã hội trong việc định hướng dư luận xã hội. Tăng cường công tác bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng những tấm gương tiêu biểu điển hình về thi đua yêu nước và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xác định nhiệm vụ đấu tranh, phản phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

BCĐ 35 Tỉnh Lào Cai làm việc với Thị trấn Mường Khương

 

Làm việc tại xã Tung Chung Phố

       Trước đó,  BCĐ 35 Tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã có buổi làm việc với 2 xã Tung Chung Phố và Thị trấn Mường Khương nhằm nắm tình tình và tháo gỡ những khó khăn triển khai thực hiện tại cơ sở.

                                         

Mỹ Anh (7)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 10,626
  • Tất cả: 1,889,924
Đăng nhập