UBND huyện làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc Tỉnh
Ngày 2/11/2022, Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc Tỉnh do đồng chí Trần Phùng - Phó Trưởng Ban dân tộc Tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mường Khương về kiểm tra công tác dân tộc, chính sách dân tộc 10 tháng đầu năm 2022. Tiếp đoàn về phía huyện Mường Khương có đồng chí Hoàng Trường Minh – Uỷ viên BTV Huyện – Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện.

 

 

Quang cảnh làm việc

10 tháng đầu năm 2022, huyện Mường Khương tập trung thực hiện các chính sách dân tộc gồm: chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Số lao động được tạo việc làm mới từ các chính sách dân tộc là 1.105 người bằng 88,4%KH. Công tác xuất khẩu lao động 10 tháng đầu năm 2022 có 21 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 04 quốc gia: Nhật bản, Đài Loan, Singapo, Ba Lan. Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” theo Quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã thành lập 18 Mô hình thí điểm của tỉnh về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong đó: có 02 Mô hình của Ban Dân tộc tỉnh tại 02 xã Cao Sơn, Tả Thàng; 16 Mô hình cấp xã/16 xã, thị trấn. Phòng Dân tộc huyện thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, triển khai rộng rãi và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Các chế độ chính sách đối với người có uy tín được huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời. Qua đó, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò tiền phong gưỡng mẫu, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào ở địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng. 

Phòng Dân tộc huyện báo cáo 

Qua kiểm tra thực tế tại huyện Mường Khương, Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc Tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế về: quy trình hồ sơ, thủ tục, tổ chức triển khai thực hiện chủ yếu tập trung vào các Chương trình MTQG theo quy định của pháp luật...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trường Minh – Uỷ viên BTV Huyện – Phó chủ tịch UBND huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra đối với Phòng Dân tộc huyện nhằm khắc phục những hạn chế, triển khai, thực hiện đầy đủ các chính sách dân tộc đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Mỹ Anh (3)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 1,210
  • Tất cả: 2,285,253
Đăng nhập