Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc, với chủ đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc.


Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay mặt Bộ chính trị, Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Trần Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam; Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu II; đại biểu các tỉnh: Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu; đặc biệt là sự tham dự của 348 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 49.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI diễn ra vào thời điểm thiêng liêng và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 62 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2020), gần 30 năm tái lập tỉnh (01/10/1991 – 01/10/2020), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn khắc ghi lời Bác dạy, những chỉ dẫn quý giá của Người mãi soi đường cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai vững bước đi lên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI diễn ra trong bối cảnh Lào Cai và cả nước vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh vẫn đạt 6,31%, bình quân 5 năm qua đạt 9,08%/nămGRDP bình quân đạt 76,3 triệu đồng/người, đứng thứ 02 trong các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp từ 15,4% xuống còn 12,2%; tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng từ 42,58% lên 45,3%, dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt sâu sắc các yêu cầu về cơ cấu, tiêu chuẩn đối với cấp uỷ viên, phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nội quy, quy chế Đại hội; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, thực hiện thật tốt các nội dung, chương trình đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội. 

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội.

Tiếp theo, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV. Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV đi vào cuộc sống. Tỉnh ủy đã triển khai kịp thời, hiệu quả 4 chương trình 19 đề án trọng tâm và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều quả nổi bật.

Trong tổng số 25 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Lào Cai đã thực hiện vượt và đạt 23 mục tiêu, 02 mục tiêu không đạt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt trên 10%; năm 2020 đạt 6,31%, bình quân 5 năm đạt 9,08%) và tổng lượng khách du lịch đến địa bàn (năm 2019 đạt 5,1 triệu, vượt mục tiêu Đại hội, năm 2020 đạt 2,5 triệu). GRDP bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc.

Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 6,07%/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 340.000 tấn, vượt 3% so mục tiêu Đại hội. Tỷ lệ che phủ rừng 56%, đạt mục tiêu Đại hội, cao hơn 2,7% so năm 2015, 14% so với trung bình cả nước; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 36.180 tỷ đồng (giá 2010), vượt 8% mục tiêu Đại hội, gấp 02 lần so năm 2015, tăng trưởng bình quân 15,2%/năm; Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 9.500 tỷ đồng, gấp 1,72 lần so năm 2015, tăng bình quân 11,5%/năm, vượt 5,6% so mục tiêu Đại hội. Thu nội địa tăng bình quân đạt 10,2%/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,3% còn 8,46% (giảm 5,17%/năm), vượt 1,17% so với mục tiêu Đại hội. Chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được nâng toàn diện. Các chính sách dân tộc đã phát huy hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên.

Công tác quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia luôn đảm bảo, giữ vững; An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Hoạt động đối ngoại được mở rộng, hợp tác quốc tế được tăng cường toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Tiếp đó, đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVnhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, trước những vấn đề mới, hệ trọng, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, thể hiện rõ bản lĩnh trí tuệ, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây dựng Chương trình công tác toàn khóa và bổ sung kịp thời các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn, ban hành nhiều quyết sách trúng, đúng, phù hợp, lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã nêu rõ: Mặc dù Lào Cai là một tỉnh vùng cao, biên giới, nhiều dân tộc, điểm xuất phát kinh tế - xã hội thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Nhưng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Trung ương, có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo do đó sau 30 năm tái lập đã đạt được những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là tỉnh phát triển của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng chí ghi nhận: “Tỉnh Lào Cai đã xác định đúng lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, những khâu đột phá và có lộ trình thực hiện phù hợp. Những kết quả này góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tạo tiền đề vững chắc để Lào Cai phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn trong những năm tiếp theo”.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh: Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn song cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức khó lường, nhất là những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, đại dịch Covid -19, trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng và toàn diện vào thế giới. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị, sự nỗ lực rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, do đó Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai cần tập trung làm tốt 5 vấn đề trong đó làm rõ hơn các tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức mà Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, lựa chọn và ưu tiên nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, nhất là thực hiện các khâu đột phá chiến lược của tỉnh đã đề ra. Huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn.

Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai sẽ nắm bắt và phát huy tốt mọi thuận lợi, thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, phấn đấu đưa Lào Cai phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, tiếp tục là tỉnh phát triển tốp đầu của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc và sớm là tỉnh phát triển khá của cả nước.


Nguồn tin theo: laocai.gov.vn
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 216
  • Trong tuần: 13,253
  • Tất cả: 1,904,396
Đăng nhập