Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.
Các đại biểu đã làm việc tại hội trường để thảo luận nội dung báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo phương án nhân sự; đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị.

Theo đó, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI gồm 50 đồng chí, giảm 2 đồng chí (chiếm 3,8%) so với nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tái cử 33 đồng chí, chiếm 66%; giới thiệu 55 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. 

Đề án nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số hợp lý; số dư nhân sự đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Biểu quyết số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách giới thiệu 55 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025, đồng thời tiến hành các bước, quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, với 348 phiếu phát ra; thu về 348 phiếu. Đại hội đã bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI,

NHIỆM KỲ 2020-2025

Stt

Họ và tên

Stt

Họ và tên

1

Phan Trung Bá

Năm sinh:15/8/1973

Chức vụ:Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư


26

Hoàng Quốc Bảo

Năm sinh:16/12/1984

Chức vụ:Bí thư Đảng ủy,Chánh Văn phòng tỉnh ủy

2

Nguyễn Anh Chuyên

Năm sinh:20/01/1970

Chức vụ:Bí thư huyện ủy Bảo Yên

27

Nguyễn Hữu Long

Năm sinh:26/01/1969

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3

Vũ Xuân Cường

Năm sinh:22/8/1966

Chức vụ:UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

28

Hà Đức Minh

Nămsinh:28/4/1987

Chứcvụ:Tỉnhủyviên,thưChibộ,thưTỉnhđoàn

4

Đặng Xuân Phong

Năm sinh:07/8/1972

Chức vụ:Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh

29

Nguyễn Văn Minh

Năm sinh:28/8/1966

Chức vụ:TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Si Ma Cai

5

Phạm Toàn Thắng

Năm sinh:19/6/1968

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

30

Hà Thị Khánh Nguyệt

Năm sinh:24/12/1968

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, UVBCH Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch HLHPN tỉnh Lào Cai

6

Trịnh Xuân Trường

Năm sinh:18/01/1977

Chức vụ:UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

31

Đỗ Trường Sơn

Năm sinh:06/4/1965

Chức vụ:UVBTV Tỉnh ủy,

Bí thư Thành ủy Lào Cai

7

Vũ Hùng Dũng

Năm sinh:31/01/1973

Chứcvụ:UVBCH Đảng bộ, Giám đốc sở TTTT, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh

32

Lý Thị Vinh

Năm sinh:25/02/1975

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Phó TB Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

8

Hoàng Quốc Khánh

Năm sinh:02/9/1966

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

33

Đỗ Văn Duy

Năm sinh:25/8/1968

Chức vụ:Bí thư Đảng ủy khối CQ – DN tỉnh9

Vũ Văn Cài

Năm sinh:29/7/1966

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ

34

Dương Đức Huy

Năm sinh:04/11/1971

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Thành viên tổ giúp việc BCH, BTV Tỉnh ủy chuẩn bị Đại hội

10

Hoàng Thị Hồng Hạnh

Năm sinh:02/4/1969

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh

35

Trần Văn Tỏ

Chức vụ:Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ

11

Lý Bình Minh

Năm sinh:02/7/1975

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Thành viên tổ giúp việc BCH, BTV Tỉnh ủy chuẩn bị Đại hội

36

Dương Hùng Yên

Năm sinh:10/10/1967

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh

12

Nguyễn Thành Sinh

Năm sinh:08/6/1972

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Văn Bàn

37

Đặng Đình Chung

Năm sinh:20/02/1979

Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy,Phó giám đốc sở Nội vụ

13

Hà Văn Thắng

Năm sinh:24/6/1966

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở VHTT và DL

38

Lý Văn Hải

Năm sinh:25/6/1968

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy

14

Giàng Thị Dung

Năm sinh:17/12/1975

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

39

Nguyễn Trọng Hài

Năm sinh:02/7/1967

Chức vụ:Ủy viênBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng

15

Nguyễn Phi Khanh

Năm sinh:31/05/1970

Chức vụ:Phó Bí thư ĐU, Chỉ huy trưởng BCH bộ đội Biên phòng tỉnh

40

Trần Minh Sáng

Năm sinh:20/6/1983

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng


16

Lưu Hồng Quảng

Năm sinh:17/4/1968

Chức vụ:UVBTV Tỉnh ủy,

Giám đốc Công an tỉnh

41

Đàm Quang Vinh

Năm sinh:14/12/1969

Chức vụ:Bí thư Đảng ủy,

Chánh Thanh tra tỉnh

17

Nguyễn Trung Triều

Chức vụ:Bí thư Huyện uỷ Bát Xát

42

Phạm Hùng Hưng

Năm sinh:31/5/1973

Chức vụ:UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

18

Giàng Seo Vần

Chức vụ:Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

43

Hoàng Chí Hiền

Năm sinh:09/3/1975

Chức vụ:Bí thư Đảng ủy,

Chánh văn phòng UBND tỉnh

19

Nguyễn Duy Hòa

Năm sinh:26/6/1975

Chức vụ:Bí thư huyện ủy Bắc Hà


44

Đinh Minh Hà

Năm sinh:25/11/1975

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân

20

Đinh Thị Hưng

Năm sinh:23/01/1969

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động TB và XH

45

Sùng A Lềnh

Chức vụ:Thành viên Tổ công tác chuẩn bị Đại hội

21

Giàng Quốc Hưng

Năm sinh:04/10/1982

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Mường Khương

46

Dương Bích Nguyệt

Chức vụ:Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

22

Hoàng Quốc Hương

Năm sinh:25/5/1970

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở y tế

47

Nguyễn Quốc Huy

Năm sinh:21/4/1975

Chức vụ:Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà


23

Nguyễn Văn Phúc

Năm sinh:07/11/1967

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Thành viên tổ giúp việc BCH, BTV Tỉnh ủy chuẩn bị Đại hội

48

Hoàng Đăng Khoa

Năm sinh:15/12/1966

Chức vụ:Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai

24

Phan Đăng Toàn

Năm sinh:10/4/1972

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thưThị ủy Sa Pa

49

Lê Quang Minh

Năm sinh:28/10/1965

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy

25

Ngô Đức Ảnh

Năm sinh:01/9/1966

Chức vụ:Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính

50

Bùi Quang Hưng

Năm sinh:01/10/1980

Chức vụ:Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 


Nguồn tin theo: laocai.gov.vn
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 249
  • Trong tuần: 13,286
  • Tất cả: 1,904,429
Đăng nhập