Đồng chí Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên làm việc cuối cùng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI lần thứ nhất. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 15 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai.

Kết quả, Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI, phát biểu ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại lễ ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với vị trí công tác mới, đồng chí sẽ cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ qua các thời kỳ. Kế thừa, phát huy những thành quả của Ban Chấp hành các khóa trước, khắc phục khó khăn, thách thức của tỉnh vùng cao, biên giới, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế để cùng Đảng bộ tiếp tục xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng đổi mới và phát triển. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nguyện phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, tăng cường kỷ cương, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp để triển khai thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Lào Cai; sự ủng hộ thường xuyên, nhiệt tình của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Đại hội lần thứ XVI giao phó, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

TRÍCH NGANG LÝ LỊCHBÍ THƯ TỈNH UỶ KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025

- Họ và tên khai sinh:ĐẶNG XUÂN PHONG

- Chức vụ hiện nay:Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

- Sinh ngày: 08 tháng 7 năm 1972

- Quê quán (xã, phường): Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

- Nơi ở hiện nay: Phường Bắc Cường, Thành phố Lào

- Trình độ chuyên môn:Tiến sỹ kinh tế

- Ngoại ngữ: Anh B

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

10/1994-10/2001

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào cai

3/1996-3/2004

Bí thư Chi đoàn Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

11/2001-7/2002

Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

8/2002-12/2003

Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

12/2003-7/2006

Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

5/2006-5/2008

Phó Bí thư Đảng bộ Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

8/2006-5/2008

Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

6/2008-5/2010

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lào Cai

6/2010-10/2010

Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

7/2010-5/2014

Bí Thư Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

10/2010-5/2014

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

5/2011-4/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016

6/2014-5/2015

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXII, nhiệm kỳ 2010-2015

6/2015 – 8/2015

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020

13/8/2015

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016

07/10/2015

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2015 - 2020

18/12/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016

5/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

05/7/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 -2021

Nguồn tin theo: laocai.gov.vn
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 13,251
  • Tất cả: 1,904,394
Đăng nhập