THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

 1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Phòng Nội vụ;

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng Nội vụ hoặc qua hệ thống bưu chính

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ bao gồm:

+ Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Thẩm định trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

5.Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không có

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,188
  • Trong tuần: 1,188
  • Tất cả: 1,811,167
Đăng nhập