Thông tin, Lãnh đạo Thị trấn huyện Mường Khương

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

emoticon 
 

Đ/c: Nguyễn Quốc Hương
Bí thư Đảng bộ thị trấn


 Bí thư Đảng bộ  thị trấn

- Họ và tên khai sinh : Nguyễn Quốc Hương - Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Nguyễn Quốc Hương

- Sinh ngày: 9 tháng 11 năm: 1972

- Quê quán: Lệnh Khanh - Hạ Hòa- Phú Thọ - Nơi ở hiện nay: TDP Mã Tuyển 2- Thị trấn Mường Khương

- Dân tộc: Kinh- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND thị trấn Mường Khương

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND thị trấn Mường Khương

- Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 5/8/1996, Ngày chính thức: 5/8/1997

- Số điện thoại liên hệ: 01663692323


 

2

 emoticon    

Đ/c Hạ Thị Khánh Nguyệt
Phó bí thư thường trực Đảng bộ thị trấn

 

Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND thị trấn

- Họ và tên khai sinh : Hạ Thị Khánh Nguyệt - Giới tính: Nữ

- Họ tên thường gọi: Hạ Thị Khánh Nguyệt

- Sinh ngày: 05 tháng 10 năm 1984

- Quê quán: Việt Thành - Trấn Yên- Yên Bái - Nơi ở hiện nay: TDP Xóm Mới 3- Thị trấn Mường Khương

- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND thị trấn Mường Khương

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND TT Mường Khương

- Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam:24/3/2012 , Ngày chính thức: 24/3/2013

- Số điện thoại liên hệ cơ quan: 0203891237, di động: 0976778188

3

emoticon

Đ/c: Vương Xuân Cáng
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn

 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn

- Họ và tên khai sinh : Vương Xuân Cáng - Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Vương Xuân Cáng

- Sinh ngày: 22 tháng 11 năm 1968

- Quê quán: Mường Khương - Nơi ở hiện nay: TDP Phố Cũ 1- Thị trấn Mường Khương

- Dân tộc: Nùng - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 9/12 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Chủ tịch HĐND thị trấn Mường Khương

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND TT Mường Khương

- Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 20/1/2000 , Ngày chính thức: 20/1/2001

- Số điện thoại liên hệ: 0977701922.

4

emoticon

Đ/c: Lý Văn Tính
Phó CT HĐND thị trấn

 

Phó CT HĐND thị trấn

- Họ và tên khai sinh : Lý Văn Tính - Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Lý Văn Tính

- Sinh ngày: 13 tháng 12 năm1980

- Quê quán: Mường Khương - Nơi ở hiện nay: TDP Tùng Lâu 1- Thị trấn Mường Khương

- Dân tộc: Nùng - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch HĐND thị trấn Mường Khương

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND TT Mường Khương

- Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 3/2/2005 , Ngày chính thức: 3/2/2006

- Số điện thoại liên hệ: 01693200739

 

5

emoticon

Đ/c: Trần Văn Thắng
Phó Chủ tịch UBND thị trấn

 

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

- Họ và tên khai sinh : Trần Văn Thắng - Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Trần Văn Thắng

- Sinh ngày: 26 tháng 12 năm: 1981

- Quê quán: Mường Khương - Nơi ở hiện nay: TDP Phố Cũ 1- Thị trấn Mường Khương

- Dân tộc: Nùng - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mường Khương

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND TT Mường Khương

- Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 5/7/2014, Ngày chính thức: 5/7/2015

- Số điện thoại liên hệ: 0977507862

 

6

emoticon

Đ/c: Phan Hùng Cường
Phó Chủ tịch UBND thị trấn

 

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

- Họ và tên khai sinh : Phan Hùng Cường - Giới tính: Nam

- Họ tên thường gọi: Phan Hùng Cường

- Sinh ngày: 14 tháng 11 năm: 1984

- Quê quán: Mường Khương - Nơi ở hiện nay: TDP Xóm Mới 3- Thị trấn Mường Khương

- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mường Khương

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND TT Mường Khương

- Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 11/8/2007, Ngày chính thức: 11/8/2008

- Số điện thoại liên hệ: 01692566988.

 

7

emoticon

Đ/c: Hà Ngọc Anh
Văn Phòng thị trấn

 

Văn Phòng thị trấn

- Họ và tên khai sinh : Hà Ngọc Anh - Giới tính: Nữ

- Họ tên thường gọi: Hà Ngọc Anh

- Sinh ngày: 02 tháng 09 năm 1986

- Quê quán: Quy Mông - Trấn Yên- Yên Bái - Nơi ở hiện nay: TDP Xóm Mới 1- Thị trấn Mường Khương

- Dân tộc: Mường - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng- thống kê thị trấn Mường Khương

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND TT Mường Khương

- Số điện thoại liên hệ cơ quan: 0203891199, di động: 0988774786

 

 

* Giới thiệu về thị trấn Mường Khương:

1. Vị trí địa lý:

Thị trấn Mường Khương là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của huyện và là thị trấn biên giới (có 10,4 km đường biên giới đất liền với huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc), cách thành phố Lào Cai 50 km về phía Đông - Bắc, có vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Tung Chung Phố.

- Phía Nam giáp thôn xã Nấm Lư và xã Thanh Bình

- Phía Tây giáp thôn xã Nậm Chảy .

- Phía Bắc giáp huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc

Toàn thị trấn có 31 thôn (bản) gồm: Mã Tuyển 1, Mã tuyển 2, Phố Cũ 1, Phố Cũ 2, Xóm Mới 1, Xóm Mới 2, Xóm Chợ 1, Xóm Chợ 2, Thôn Na Pên, Na Khui, Nhân Giống, Sảng Chải, Chúng Chải A, Chúng Chải B, Sả Hồ, Hoáng Thền, Choán Ván, Ma Lủ, Dê Chú Thàng, Sa Pả 9, Sa Pả 10, Sa Pả 11, Tùng Lâu 1, Tùng Lâu 2, Na Đẩy, Na Bủ, Na Ản, Xóm Mới 3, Mã Tuyển 3, Hàm Rồng và Lao Chải.

Tổng dân số hiện nay là 2059 hộ, hơn 8207 nhân khẩu, gồm 14 dân tộc sinh sống.

Tổng diện tích tự nhiên là: 3565 ha (Trong đó:  Đất nông nghiệp: 2676 ha; Đất phi nông nghiệp: 290,86 ha; Đất chưa sử dụng : 598,04ha. Diện tích lúa nước 179,37ha, đất lâm nghiệp có rừng 1864,2 ha trong đó rừng tự nhiên là: 1380,5ha, rừng trồng 483,7ha. Đất ở 26,55ha. Đất đồi núi chưa sử dụng 583,24ha.

2. Điều kiện kinh tế - xã hội:

- Bình quân thu nhập đầu người: 30 triệu đồng/người/năm

- Tổng số hộ nghèo: 400 hộ, tỷ lệ hộ nghèo: 19,4%.

3. Cơ sở hạ tầng

- Hệ thống đường giao thông của thị trấn là: 57,3km trong đó đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tông hóa 100%.  Đường giao thông liên thôn :  31,1 Km, được cứng hóa đạt chuẩn 25,927 km đạt 83,36%.

- Thủy lợi: Tổng số:  29 km kênh mương, kiên cố hóa :  27,73   km

- Giáo dục: Mầm non: 02 trường, tiểu học: 03 trường, Trung học cơ sở: 01 trường, trung học phổ thông: 01 trường.

- Trạm y tế: 01 trạm

- Điện lưới quốc gia:31/31 thôn, tổ dân phố.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1,557
  • Trong tuần: 10,848
  • Tất cả: 1,820,827
Đăng nhập