Thông tin, Lãnh đạo xã Cao Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

 

Đ/c: Sùng Sèo

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0947953307.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Sùng Sèo.

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Sùng Sèo.

- Sinh ngày: 05/9/1969

- Quê quán: Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai.

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đang học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cao Sơn

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Cao Sơn.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 10/6/1995, Ngày chính thức: 10/6/1996.

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0947953307.

2

 

Đ/c: Lù Văn Sen

Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01688321786

Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Họ và tên khai sinh: Lù Văn Sen.

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Lù Văn Sen.

- Sinh ngày: 22/10/1976

- Quê quán: Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí t Đảng ủy xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Cao Sơn

- Ngày vào Đảng Cng sản Việt Nam: 01/11/2008, Ngày chính thức: 01/11/2009

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01688321786.

3

 

Đ/c: Thào Sinh

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0946518002

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Thào Sinh.

- Giới tính : Nam

- Họ và tên thường gọi: Thào Sinh

- Sinh ngày: 21/11/1976

- Quê quán: Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đang học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã.

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Cao Sơn.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 23/4/2001, Ngày chính thức: 23/4/2002

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0946518002

4

 

Đ/c: Thào A Sáu

Chủ tịch UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ Quan:

+ Di động: 01692698522

Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Thào A Sáu.

- Giới tính: Nam

Họ và tên thường gọi: Thào A Sáu

Sinh ngày: 7/9/1972

- Quê quán: Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Cao Sơn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/3/1995, Ngày chính thức: 10/03/1996

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ Quan:

+ Di động: 01692698522

5

 

Đ/c: Lục Tuyền Huy

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0914431885

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Lục Tuyền Huy.

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Lục Tuyền Huy

- Sinh ngày: 15/11/1985

- Quê quán: Thị trấn Mường Khương, Mường Khương,- Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Mường Khương, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Cao Sơn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 21/7/2015 , Ngày chính thức:

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0914431885.

6

 

Đ/c: Giàng Vàng

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01275979959

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Giàng Vàng.

- Giới tính : Nam

- Họ và tên thường gọi: Giàng Vàng

- Sinh ngày: 16/6/1973

- Quê quán: Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đang học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Cao Sơn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 3/1/2003, Ngày chính thức: 3/1/2004

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01275979959

7

 

Đ/c: Nguyễn Văn Long

Văn phòng UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504005

+ Di động: 0946760190

Văn phòng UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Long.

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Văn Long

- Sinh ngày: 15/10/1988.

- Quê quán: xã Hoằng Lý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Mường Khương, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Công chức Văn phòng - thống kê xã.

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Cao Sơn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ,Ngày chính thức:

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504005

+ Di động: 0946760190

8

 

Đ/c: Sùng Lử

Văn phòng UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01652646670

Văn phòng UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Sùng Lử

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Sùng Lử

- Sinh ngày:3/9/1980

- Quê quán: xã Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: xã Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Công chức Văn phòng - thống kê xã.

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Cao Sơn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 28/8/2008, Ngày chính thức:28/8/2009.

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01652646670

 

* Giới thiệu về xã Cao Sơn

          I. Điều kiện tự nhiên:

          1. Vị trí địa lý: Trung tâm xã cách trung tâm huyện 24 km về phía Đông Nam của huyện Mường Khương.

          - Các mặt tiếp giáp:

          + Phía Bắc xã Lùng Khấu Nhin;

          + Phía Nam giáp xã Tả Thằng và xã La Pan Tẩn;

          + Phía Đông Nam giáp huyện Xi Ma Cai;

          + Phía Tây giáp xã Lùng Vai;

          - Là xã thuộc vùng  cao của huyện Mường Khương, có tổng số 9 thôn      bản.   2. Đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.417 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 1536,52 ha. Diện tích lúa nước: 80ha. Đất lâm nghiệp có rừng: 1.658,5ha, trong đó: Rừng tự nhiên: 2242,2ha, rừng trồng: 1074.51ha. Đất ở: 268,66ha.

          II. Điều kiện kinh tế - xã hi:

          1. Dân cư: Tổng số 606 hộ 3211 khẩu; gồm 03 dân tộc: Mông (97,22%), Kinh(0,44%), Nùng(2.34%).

          2. Đời sống kinh tế:

          - Bình quân thu nhập: 5,3 triệu đồng/ người/năm.

          - Tổng số hộ nghèo: 470 hộ; Tỷ lệ hộ nghèo 77,56%.

          III. Về cơ sở hạ tầng:

          1. Đường giao thông liên thôn: 27,4 km, đạt theo tiêu chí đường bê tông 15 km.

          2. Thủy lợi: Tổng số km kênh mương kiên cố hóa: 22,162 km.

          3. Giáo dục: Mầm non: 01 trường; Tiểu học: 01 trường; THCS: 01 trường; 01 trường THPT.

          4. Trạm y tế: 01 trạm; Phòng khám đa khoa: 01 phòng.

          5. Truyền thanh: 01 trạm; 04 cụm loa thôn bản.

          6. Điện lưới Quốc gia: Thôn có điện lưới quốc gia: 4/9 thôn.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 10,950
  • Tất cả: 1,820,929
Đăng nhập