Thông tin, lãnh đạo xã La Pan Tẩn

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

emoticon

 

Đ/c: Giàng Chúng Dế

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 01259534841

 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Giàng Chúng Dế

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Giàng Chúng Dế

- Sinh ngày: 10/10/1981.

- Quê quán: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã La Pan Tẩn

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã La Pan Tẩn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/3/2003, Ngày chính thức: 19/3/2004.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 01259534841

2

emoticon

 

Đ/c: Vàng Chúng Khoa

Phó Bí thư đảng ủy

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 01669990455

Phó Bí thư đảng ủy

 

- Họ và tên khai sinh: Vàng Chúng Khoa

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Vàng Chúng Khoa

- Sinh ngày: 09/9/1981

- Quê quán: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã La Pan Tẩn

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã La Pan Tẩn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/5/2007, Ngày chính thức: 19/5/2008

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 01669990455

3

emoticon

 

Đ/c: Ma Thào Sinh

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 0943255350

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Ma Thào Sinh

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Ma Thào Sinh

- Sinh ngày: 22/12/1976

- Quê quán: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã La Pan Tẩn

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã La Pan Tẩn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/10/2004, Ngày chính thức: 10/10/201

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 0943255350

4

emoticon

 

Đ/c: Ma Phứ

Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã

 


Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: MA PHỨ

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Ma Phứ

- Sinh ngày: 15 tháng 12 năm 1974

- Quê quán: xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Cán cấu I, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư -Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã La Pan Tẩn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/12/1994. Ngày chính thức: 20/12/1995.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01693 126 119.


5

emoticon

 

Đ/c: Thền Văn Lợi

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 01662677825

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Thền Văn Lợi

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Thền Văn Lợi

- Sinh ngày: 03/11/1988

- Quê quán: Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã La Pan Tẩn

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã La Pan Tẩn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: , Ngày chính thức:

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 01662677825

6

emoticon

 

Đ/c: Sùng Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 01654264335

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Sùng Văn Bình

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Sùng Văn Bình

- Sinh ngày: 30/12/1982

- Quê quán: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã La Pan Tẩn

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã La Pan Tẩn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/4/2014, Ngày chính thức:

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 01654264335

7

emoticon

 

Đ/c: Đoàn Thị Phương Thùy

Văn phòng UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 0989974762

 

Văn phòng UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Đoàn Thị Phương Thùy

- Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Đoàn Thị Phương Thùy

- Sinh ngày: 08/01/1989.

- Quê quán: xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Công chức Văn phòng - thống kê xã.

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã La Pan Tẩn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/11/2014 , Ngày chính thức:20/11/2015.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 0989974762

8

emoticon

 

Đ/c: Ma Thanh Bình

Văn phòng UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 0944512896

Văn phòng UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Ma Thanh Bình

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Ma Thanh Bình

- Sinh ngày: 06/04/1983.

- Quê quán: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Công chức Văn phòng - thống kê xã.

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã La Pan Tẩn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/12/2009, Ngày chính thức:19/12/2010.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 0944512896

9

emoticon

 

Đ/c: Hoàng Thị Lý

Văn phòng UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 0983193175

 

Văn phòng UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Hoàng Thị Lý

- Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Hoàng Thị Lý

- Sinh ngày: 10/11/1987.

- Quê quán: Xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Công chức Văn phòng - thống kê xã.

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã La Pan Tẩn

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: , Ngày chính thức:

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203504073

+ Di động: 0983193175

 

*Giới thiệu về xã La Pan Tẩn

I. Điều kiện tự nhiên:

1. Vị trí địa lý: Trung tâm xã cách trung tâm huyện 27 km về phía Đông Nam của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Các mặt tiếp giáp:

+ Phía Bắc xã Cao Sơn

+ Phía Nam giáp xã Bản Cầm và Thị trấn Phong Hải của huyện Bảo Thắng;

+ Phía Đông Nam giáp xã Tả Thàng;

+ Phía Tây giáp xã Lùng Vai; Phía Tây Nam giáp xã Bản Xen

- Là xã thuộc vùng cao của huyện Mường Khương, có tổng số 9 thôn bản.

2. Đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên là 4.595 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 2.393 ha. Diện tích lúa nước: 65 ha. Đất lâm nghiệp có rừng: 2007,5 ha, trong đó:  Rừng tự nhiên: 1382,4 ha, rừng trồng: 625,1 ha. Đất ở: 118,26 ha.

III. Điều kiện kinh tế - xã hội:

1. Dân cư: Tổng số 533 hộ 2820 khẩu; gồm 07 dân tộc: Mông (96,6%), Dao(1,99%), Kinh(0,9%), Nùng(0,3%), Tày(0,1%), Giáy (0,1%), Cao Lan(0,01%).

2. Đời sống kinh tế:

- Bình quân thu nhập: 5,3 triệu đồng/ người/ năm.

- Tổng số hộ nghèo: 259 hộ; Tỷ lệ hộ nghèo 55,66%.

IV. Về cơ sở hạ tầng:

1. Đường giao thông liên thôn 40,14 km, đạt theo tiêu chí đường bê tông 2,5 km, giải cấp phối 0,64 km.

2. Thủy lợi: Tổng số km kênh mương: 11,179 km; kiên cố hóa: 6,429 km.

3. Giáo dục: Mầm non: 01 trường; Tiểu học: 01 trường; THCS: 01 trường.

4. Trạm y tế: 01 trạm.

5. Truyền thanh: 01 trạm; 03 cụm loa thôn bản.

6. Điện lưới Quốc gia: Thôn có điện lưới quốc gia: 4/9 thôn.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 105
  • Trong tuần: 10,964
  • Tất cả: 1,820,943
Đăng nhập