Thông tin, lãnh đạo xã Lùng Vai

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lí lịch trích ngang

1

 emoticon

 

Đ/c: Đặng Đình Vy

Bí thư Đảng ủy xã

Bí thư Đảng ủy xã

 

- Họ và tên khai sinh: Đặng Đình Vy

- Giới tính: Nam

- Tên thường gọi: Đặng Đình Vy

- Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1970.

- Quê quán: xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

- Nơi ở hiện nay: Thôn Trung tâm xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Dân tộc: Kinh .

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên Môn: Đai học quản lý xã hội .

- Trình độ quản lý chính trị: Cao cấp.

- Nghề nghiệp, công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã.

- Nơi làm việc tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lùng Vai.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 04/01/1996; Ngày chính thức: 04/01/1997

- Số điện thoại liên hệ cơ quan: 0203886119.

- Số điện thoại Di động: 0977496851.

 

2

 emoticon

 

Đ/c: Hoàng Việt Dư

Phó Bí thư Đảng ủy xã

 

Phó Bí thư Đảng ủy xã

- Họ và tên: Hoàng Việt Dư

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày 01 tháng 6 năm 1973.

- Quê quán: xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Thôn Lùng Vai 1, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Dân tộc: Giáy .

- Tôn giao: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên Môn: Trung Cấp quản lý hành chính .

- Trình độ quản lý chính trị: Cao cấp.

- Nghề nghiệp,công chức xã, chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy xã.

- Nơi làm việc tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lùng Vai.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 01/8/2004; Ngày chính thức : 01/8/2005.

- Số điện thoại liên hệ cơ quan: 0203886119.

- Số điện thoại Di động: 01669853225

 

3

 

emoticon

Đ/c: Vàng Khái Sáng

Phó bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã


Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

- Họ và tên khai sinh: Vàng Khái Sáng

- Giới tính: Nam;

- Họ và tên thường gọi: Vàng Khái Sáng;

- Sinh ngày: 25 tháng 11 năm 1972;

- Quê quán: Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai;

- Nơi ở hiện nay: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không;

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND;

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Lùng Vai

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/7/2003, Ngày chính thức: 22/7/2003;

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:…………….

+ Di động (Gfone): 0203504606.

4

 

 emoticon

Đ/c: Nông Văn Chương

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Phó Chủ tịch UBND xã

- Họ và tên khai sinh: Nông Văn Chương

- Giới tính: Nam

- Tên thường gọi: Nông Văn Chương.

- Sinh ngày 16 tháng 8 năm 1966 .

- Quê quán: xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi ỏ hiện nay: Thôn Trung Tâm, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Dân tộc: Nùng .

- Tôn giao: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên Môn: Trung cấp luật

- Trình độ quản lý chính trị: Sơ cấp.

- Nghề nghiệp, công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân xã.

- Nơi làm việc tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lùng Vai.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/12/1996; Ngày chính thức: 03/12/1997.

- Số điện thoạiliên hệ cơ quan: 0203886119.

- Số điện thoạiDi động : 01693047298.

5

 emoticon

 

Đ/c: Đỗ Văn Hoành

Phó chủ tịch UBND xã

 

Phó chủ tịch UBND xã

- Họ và tên khai sinh : Đỗ Văn Hoành

- Giới tính : Nam

- Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1968.

- Quê quán : huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

- Nơi ở hiện nay: Thôn Tảo giàng 1, xã Lùng Vai, Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giao: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên Môn: Trung cấp quân sự.

- Trình độ quản lý chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp,công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã .

- Nơi làm việc tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lùng Vai.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 31/01/2000; Ngày chính thức: 31/01/2001.

- Số điện thoại liên hệ cơ quan: 0203886119.

- Số điện thoại Di động: 0947050126.

6

emoticon  

 

Đ/c: Lý thị Bích

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

Phó Chủ tịch HĐND xã

- Họ và tên khai sinh: Lý thị Bích

- Giới tính: Nữ.

- Sinh ngày 25 tháng 7 năm 1969.

- Quê quán: xã Lùng Vai, huyện Khường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Thôn Tà san, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Dân tộc: Dao

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên Môn: Trung cấp quản lý hanh chính.

- Trình độ quản lý chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp, công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã.

- Nơi làm việc tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lùng Vai.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 25/7/1999; Ngày chính thức: 25/7/2000.

- Số điện thoại liên hệ cơ quan: 0203886119.

- Số điện thoại Di động : 01666573264 .

7

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Bích Nụ

Văn phòng - Thống kê

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0986449886


Văn phòng - Thống kê

 

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Bích Nụ.

- Giới tính: Nữ

- Họ tên thường gọi: Nguyễn Thị Bích Nụ

- Sinh ngày: 02/8/1991

- Quê quán: Xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

- Nơi ở hiện nay: Xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mường

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản trị văn phòng

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ : Văn phòng - Thống kê

- Nơi Làm việc: Trụ sở UBND xã Lùng Vai

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam :

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0986449886

 

* Giới thiệu về xã Lùng Vai

          I. Tình hình điều kiên tự nhiên:

          1. Địa lý trung tâm xã cách trung tâm huyện 25 Km về phía bắc của huyện Mường Khương.

          Các mặt tiếp giáp:

          - Phía bắc giáp xã Thanh Bình, Nậm Chảy.

          - Phía Nam giáp xã Bản Xen.

          - Phía Đông giáp xã Cao Sơn, La Pan Tẩn.

          - Phía Tây giáp xã Bản Lầu, Trung Quốc .

          - Xã lùng Vai thuộc vùng tấp của huyện Mường Khương, xã có 21 thôn.

          2. Đất đai:

          - Tổng diện tích tự nhiên 5.904,53 ha; Trong đó: Đất nông nghiệp 4.285,26 Ha. Diện tích lúa nước 119,49 ha, đất lâm nghiệp có rừng: 3.356,9 ha, trong đó rừng tự nhiên 630,2 ha, rừng trồng 2.726,7 ha, đất ở: 32,23 ha, đất đồi núi chưa sử dụng : 281,17 ha.

          3. Điều kiện kinh tế - xã hội

          - Dân cư: Tổng số có 1.267 hộ, gồm 5.181 nhân khẩu, gồm 12 Dân tộc .

          - Đời sống kinh tế: Bình quân thu nhập đầu người: 19,1 triệu đồng/người/năm.

          - Số hộ nghèo: 105 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 8,52 %.

          4. Về cơ sở hạ tầng:

          -  Đường giao thông liên thôn: 40,52 Km, đạt theo tiêu trí NTM.

          - Về đường bê tông: 14,2 Km. Trong đó giải cấp phối 26,32 km.

          - Thủy lợi: Tổng diện tích kênh mương: 49,12 km, trong đó: Kiên cố hóa: 32,72 km.

          - Về giao dục: 6 trường học, trong đó: Trường Mầm non 02 trường; Trường Tiểu học  02 trường; Trường Trung học cơ sở 02 trường.

          - Trạm y tế  : 01 trạm.

          - Trạm truyền thanh: 01 trạm; 16 cụm loa thôn bản.

          -  Điện lưới quốc gia: 21/21 thôn có điện lưới Quốc gia.    

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 10,958
  • Tất cả: 1,820,937
Đăng nhập