Thông tin, lãnh đạo xã Nậm Chảy

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lí lịch trích ngang

1

emoticon

Đ/c Ma Chiến Phúc

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

- Họ và tên khai sinh: Ma Chiến Phúc
- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Ma Chiến Phúc

- Sinh ngày 16 tháng 4 năm 1978.

- Quê quán: Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Mã Tuyển 1, thị trấn Mường Khương huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND.

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Nậm Chảy

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 20/7/2004, ngày chính thức: 20/7/2005

- Số điện thoại liên hệ: Di động: 01666223161

2

emoticon

 

Đ/c Doãn Cao Cường

Phó Bí thư thường trực

Phó Bí thư thường trực

- Họ và tên khai sinh: Doãn Cao Cường
-
Giới tính: Nam.

- Họ và tên thường gọi: Doãn Cao Cường

- Sinh ngày 06 tháng 10 năm 1978.

- Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Xóm Chợ 1, thị trấn Mường khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư thường trực.

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Nậm Chảy

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 05/12/2006, ngày chính thức: 05/12/2007

- Số điện thoại liên hệ: di động: 0974183289

3

emoticon

 

Đ/c Tẩn Khái Phủ

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

- Họ và tên khai sinh: Tẩn Khái Phủ
- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Tẩn Khái Phủ

- Sinh: ngày 18 tháng 04 năm 1977

- Quê quán: Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó bí thư - Chủ tịch UBND

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Nậm Chảy

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 30/10/2003, ngày chính thức: 30/10/2004

- Số điện thoại liên hệ: Di động: 0972787580.

 

4

emoticon

 

Đ/c Sin Lào Lẻng

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

- Họ và tên khai sinh: Sin Lào Lẻng
- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Sin Lào Lẻng

- Sinh ngày 12 tháng 2 năm 1982

- Quê quán:Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ iý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Nậm Chảy

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 06/11/2012, ngày chính thức: 06/11/2013

- Số điện thoại liên hệ: Di động: 0983605411

5

emoticon

 

Đ/c Lùng Văn Hòa

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

- Họ và tên khai sinh: Lùng Văn Hòa
- Giới tính:
Nam

- Họ và tên thường gọi: Lùng Văn Hòa

- Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1980

- Quê quán: Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Nậm Chảy

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/9/2005, ngày chính thức: 23/9/2006

- Số điện thoại liên hệ: Di động: 01678001259

6

emoticon

 

Đ/c Giàng Diu Hòa

Phó Chủ tịch UBND

 

Phó Chủ tịch UBND

- Họ và tên khai sinh: Giàng Diu Hòa
- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Giàng Diu Hòa

- Sinh ngày 22 tháng 03 năm 1983

- Quê quán: Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch UBND

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Nậm Chảy

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 6/3/2006, ngày chính thức: 6/3/2007

- Số điện thoại liên hệ: Di động: 01662621983

7

emoticon

 

Đ/c Vũ Thị Tuyết

Văn phòng - Thống kê

Văn phòng - Thống kê

- Họ và tên khai sinh: Vũ Thị Tuyết
- Giới tính: nữ

- Họ và tên thường gọi: Vũ Thị Tuyết

- Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1971

- Quê quán: huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

- Nơi ở hiện nay: Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: không

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng - Thống kê

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Nậm Chảy

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 18/12/2009, ngày chính thức: 18/12/2010

- Số điện thoại liên hệ:Di động: 01663334618

 

              * Giới thiệu về xã Nậm Chảy:

              I. Điều kiện tự nhiên:

              1. Vị trí địa lý:

              Trung tâm xã cách trung tâm huyện 8 km về phía tây của huyện Mường Khương. Các mặt tiếp giáp: Phía Đông và đông bắc giáp xã Thanh Bình và thị trấn Mường Khương, phía Tây và Bắc giáp với Trung Quốc, phía nam giáp xã Lùng Vai.

              Là xã thuộc vùng Biên giới của huyện Mường Khương, có tổng số 14 thôn bản.

              2. Đất đai:

              Tổng diện tích tự nhiên: 4733 ha. Trong đó Đất nông nghiệp: 3087,61 ha. Diện tích lúa nước: 105 ha. Đất lâm nghiệp có rừng: 2627 ha trong đó rừng tự nhiên: 2126,2 ha. Đất ở: 9,82 ha. Đất đồi núi chưa sử dụng: 1505 ha.

              II. Điều kiện Kinh tế - Xã hội:

            Dân cư: Tổng số: 532 hộ, 2764 Khẩu; gồm 10 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Tu dí, Phù lá, Pa dí, Kinh, Mường, Thu lao.

              2. Đời sống kinh tế:

              Bình quân thu nhập: 7 triệu đồng/người/năm. Tổng số hộ nghèo: 228 hộ, tỷ lệ hộ nghèo: 42,85 %.

              3. Về cơ sở hạ tầng:

              - Đường giao thông liên thôn: 9,1 km, Đạt theo tiêu chí NTM về đường bê tông: l,79km, giải cấp phối: 9,lkm.

              - Thủy lợi: Tổng số km kênh mương: 31km, kiên cố hóa: 31km.

              - Giáo dục: Mầm non 01 trường, tiểu học 01 trường, Trung học cơ sở: 01 trường,

              - Trạm y tế: 01 trạm

              - Truyền thanh: 01 trạm; 08 cụm loa thôn, bản.

              - Điện lưới Quốc gia: 12/14 thôn có điện lưới Quốc gia.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1,506
  • Trong tuần: 10,797
  • Tất cả: 1,820,776
Đăng nhập