Thông tin, Lãnh đạo xã Pha Long

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

 

Đ/c: Lê Đức Hạnh

Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01688709350

 

Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Lê Đức Hạnh

- Giới tính: Nam

- Tên thường gọi: Lê Đức Hạnh

- Sinh ngày: 08/07/1972

- Quê quán: Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: Thôn Lao Táo, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư đảng ủy - Kiêm Chủ tịch HĐND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long;

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 31/01/2002; Ngày chính thức: 31/01/2003;

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01688709350

2

 

Đ/c: Thào Seo Chanh

Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+  Di động 0941163277

 

Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Họ và tên khai sinh: Thào Seo Chanh

- Giới tính: Nam

- Tên thường gọi: Thào Seo Chanh

- Sinh ngày: 17/02/1968

- Quê quán: xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Pha Long 1, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

-  Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Pháp Lý

- Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 20/11/1996; Ngày chính thức: 20/11/1996;

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+  Di động 0941163277

3

 

Đ/c: Ngô Tiến Tứ

Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan    

+ Di động 0986432465

 

Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Họ và tên khai sinh: Ngô Tiến Tứ

- Giới tính: Nam

- Tên thương gọi: Ngô Tiên Tứ

- Sinh ngày: 18/02/1970

- Quê quán: Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Mã tuyển 3 - TT. Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn 12/12

- Trình độ chuyến môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó bí thư đảng ủy xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 17/01/1997; Ngày chính thức: 17/01/1998

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan    

+ Di động 0986432465

4

 

Đ/c: Giàng Sín Phủ

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0943920784

 

 

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

 

- Họ và tên khai sinh: Giàng Sín Phủ     

- Giới tính: Nam

- Tên thường gọi: Giàng Sín Phủ

- Sinh ngày: 10/10/1980

- Quê quán: Pha Long,  huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Pha Long 1, xã Pha Long,  huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tài Nguyên Môi Trường

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Chủ tịch ủy ban nhân dân

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 01/05/2005; Ngày chính thức: 01/05/2006

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0943920784

5

 

Đ/c: Vàng Tỉn Dung

Phó chủ tịch UBND

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan    

+ Di động: 01664599189

 

Phó chủ tịch UBND

 

- Họ và tên khai sinh: Vàng Tỉn Dung

- Giới tính: Nam

- Tên thường gọi: Vàng Tỉn Dung

- Sinh ngày: 09/9/1980

- Quê quán: Pha Long,  huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Pha Long1, xã Pha Long,  huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

-  Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông Nghiệp chuyên ngành trồng chọt Thái Nguyên

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch ủy ban nhân  dân

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 28/11/2010; Ngày            chính  thức:   28/11/2010

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan    

+ Di động: 01664599189

6


Đ/c:
Thào Seo Lao

Phó chủ tịch UBND

 

- Sổ điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động 01635502829

 

Phó chủ tịch UBND

 

- Họ và tên khai sinh: Thào Seo Lao

-  Giới tính: Nam

- Tên thường gọi: Thào Seo Lao

- Sinh ngày 13/5/1983

- Quê quán: Pha Long,  huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

-  Nơi ở hiện nay: Thôn Pha Long 1, Pha Long,  huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thanh Vận

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch ủy ban nhân dân

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 24/01/2008; Ngày chính thức: 24/01/2008;

- Sổ điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động 01635502829

7

 

Đ/c: Lê Mai Hương

Văn phòng thống kê

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động 0969289078

 

Văn phòng thống kê

 

- Họ và tên khai sinh: Lê Mai Hương

- Giới tính: Nữ

- Tên thường gọi: Lê Mai Hương

- Sinh ngày 05/07/1981

- Quê quán:  Tổ dân phố Xóm Mới, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Pha Long 1, Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng thống kê lưu chữ

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động 0969289078

8

 

Đ/c: Hảng Thị Sủ

Văn phòng thống kê

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0972737574

 

Văn phòng thống kê

 

- Họ và tên khai sinh: Hảng Thị Sủ         

- Giới tính: Nữ

- Tên thường gọi: Hảng Thị Sủ

- Sinh ngày 14/10/1984

- Quê quán: Tả Ngài Chồ, huyện  Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Nơi ở hiện nay: Thôn Pha Long 1, xã Pha Long,  huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn 12/12; Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng kế toán

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng thống kê lưu chữ

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Pha Long

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

 + Di động: 0972737574

* Giới thiệu về điều kiện tự nhiên của xã Pha Long

          1. Vị trí địa lý:

          - Xã Pha Long nằm ở phía đông bắc của huyện Mường Khương, cáchtrung tâm huyện lị 22 km.

          - Các mặt tiếp giáp: Phía Đông, phía Bắc Giáp Trung Quốc; Phía Nam giáp xã Dìn Chin; Phía Tây Giáp xã Tả Ngài Chồ.

          - Là xã thuộc vùng30a của huyện Mường Khương, có tổng số 16thôn bản.

          - Đất đai: Tổng diệntích tự nhiên 2643,88ha trong đó đất nông nghiệp: 1999,92 ha. Diện tích lúa nước233 ha. Đất lâm nghiệp có rừng 1222,5 ha trong đó: Rừng tự nhiên 480,42 ha. Rừng trồng 741,73 ha. Đất đồi núi chưa sử dụng…..ha.

          2.Điều kiện kinh tế - xã hội

          - Dân cư: Tổng số 646 hộ 3476 khẩu; gồm 12 dân tộc.

          - Đời sống kinh tế: Bình quân thu nhập 10 triệu đồng/ người/năm.

          - Tổng số hộ nghèo 491 hộ; Tỷ lệ hộ nghèo 76%.

          3. Về cơ sử hạ tầng

          - Đường giao thông liên thôn 40,2 km, đạt theo tiêu trí  Nông thôn mới về đường bê tông 9,96 km, giải cấp phối 16,3km.

          - Thủy lợi: tổng số km kênh mương 13,55km; kiên cố hóa 1 l,965km.

          - Giáo dục: Mầm non 01 trường, Tiểu học 01 trường, Trung học cơ sở 01 trường, Trung học phổ thông 0 trường.

          - Trạm y tế 01 trạm

          - Truyền thanh 01 trạm; 16 cụm loa thôn, bản.

          - Điện lưới Quốcgia: Thôn có điện lưới Quốc giai 6/16 thôn.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1,523
  • Trong tuần: 10,814
  • Tất cả: 1,820,793
Đăng nhập