Thông tin, Lãnh đạo xã Tả Gia Khâu

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

emoticon

 

Đ/c: Cao Xuân Phà

 Bí thư Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy xã

 

- Họ và tên khai sinh: Cao Xuân Phà

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Cao Xuân Phà

- Sinh ngày: 19 tháng 3 năm 1981

- Quê quán: Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Lao Chải, Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Phù Lá

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Không

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Gia Khâu

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 04/5/2005. Ngày chính thức: 04/5/2006

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0914 963 881

2

emoticon

 

Đ/c: Sùng Seo Chúng

Phó Bí thư Đảng ủy xã

 

Phó Bí thư Đảng ủy xã

 

- Họ và tên khai sinh: Sùng Seo Chúng

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Sùng Seo Chúng

- Sinh ngày: 01 tháng 3 năm 1987

- Quê quán: Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Tả Gia Khâu, Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Không

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Gia Khâu

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 04/10/2012. Ngày chính thức: 04/10/2013

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0944 337 213


3

emoticon

 

Đ/c: Ly Chín Diu

Phó Chủ tịch HĐND xã


 

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Ly Chín Diu

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Ly Chín Diu

- Sinh ngày: 27 tháng 9 năm 1985

- Quê quán: Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Lao Chải, Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Phù Lá

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp an ninh

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Gia Khâu

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/2/2007. Ngày chính thức: 12/2/2008

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0915 889 017


4
Đ/c: Nguyễn Đức Luân

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

+ Di động: 0888.110.699

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

- Họ và tên: Nguyễn Đức Luân.

- Giới tính: Nam.

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Đức Luân.

- Ngày, tháng, năm sinh: 24/7/1981.

- Dân tộc: Mường.

- Tôn giáo: Không.

- Quê quán: Xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Phố Cũ 2, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Trình độ học vấn: 12/12 (THPT).

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 16/01/2012, ngày chính thức 16/01/2013.

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư  - Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Gia Khâu

- Tình trạng sức khỏe: Tốt.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0888.110.699

5

emoticon

 

Đ/c: Hoàng Sảo Chấn

Phó Chủ tịch UBND xã


 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Hoàng Sảo Chấn

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Hoàng Sảo Chấn

- Sinh ngày: 09 tháng 9 năm 1976

- Quê quán: Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Pạc Tà, Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Địa chính - xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Gia Khâu

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 04/5/2010. Ngày chính thức: 04/5/2011

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01655953297


6

emoticon

 

Đ/c: Tháng Chín Thùng

Phó Chủ tịch UBND xã


 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Tháng Chín Thùng

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Tháng Chín Thùng

- Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1986

- Quê quán: Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn La Hờ, Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Thu Lao

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Gia Khâu

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/7/2010. Ngày chính thức: 03/7/2011

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0986 742 592


7

emoticon

Đ/c: Sì Hồng Phấn
Văn phòng – Thống kê

Văn phòng – Thống kê

 

- Họ và tên khai sinh: Sì Hồng Phấn

- Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Sì Hồng Phấn

- Sinh ngày: 12 tháng 06 năm 1986

- Quê quán: Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai

- Dân tộc: Phù Lá

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý hành chính - nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng - Thống kê

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Gia Khâu

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/3/2013. Ngày chính thức: 19/3/2014

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 0203 715 069.

+ Di động: 01277 281 455


 

 

*Giới thiệu về xã Tả Gia Khâu

          I. Điều kiện tự nhiên

          1. Vị trí địa lý: Trung tâm xã cách trung tâm huyện 29 km về phía Đông của huyện Mường Khương.

          - Các mặt tiếp giáp: Phía Bắc giáp xã Dìn Chin huyện Mường Khương và giáp với Trung Quốc, phía Nam giáp các xã Nàn Sán và Bản Mế huyện Si Ma Cai, phía Đông giáp Trung Quốc và xã Nàn Sán huyện Si Ma Cai, phía Tây giáp các xã Bản Mế và Thào Chư Phìn huyện Si Ma Cai và xã Dìn Chin huyện Mường Khương.

          - Là xã thuộc vùng 135 của huyện Mường Khương, có tổng số 12 thôn bản

          2. Đất đai: Tổng diện tích tự nhiên: 2770 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 563,5 ha. Diện tích lúa nước 38,5 ha. Đất lâm nghiệp có rừng. Trong đó: Rừng tự nhiên: 480,1 ha, rừng trồng: 711 ha, đất ở 13,55 ha, đất đồi núi chưa sử dụng 340,4 ha

          III. Điều kiện kinh tế - xã hội:

          1. Dân cư: Tổng số: 411 hộ 2143 khẩu; gồm 6 dân tộc

          2. Đời sống kinh tế

          - Bình quân thu nhập: 8,9 triệu đồng/người/năm

          - Tổng số hộ nghèo: 224 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo: 54,5%

          IV. Về cơ sở hạ tầng

          1. Đường giao thông liên thôn: 41,6 km, đạt theo tiêu chí NTM về đường bê tông 8,5 km, rải cấp phối 6,4 km

          2. Thủy lợi: Tổng số km kênh mương 11,9 km; kiên cố hóa 11,2 km

          3. Giáo dục: Mầm non 01 trường, Tiểu học 01 trường, trung học cơ sở 01 trường, trung học phổ thông 0 trường

          4. Trạm y tế: 01 trạm

          5. Truyền thanh: 01 trạm 06 cụm loa thôn, bản

          6. Điện lưới quốc gia: Thôn có điện lưới quốc gia: 12/12 thôn.


 

 

 

 


 

Đ/c: Nguyễn Đức Luân.

 Phó Trưởng Phòng 
Lao động - TB&XH huyện

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02143.881.755

+ Di động: 0888.110.699


 

Đ/c: Nguyễn Đức Luân.

 Phó Trưởng Phòng 
Lao động - TB&XH huyện

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan: 02143.881.755

+ Di động: 0888.110.699

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1,512
  • Trong tuần: 10,803
  • Tất cả: 1,820,782
Đăng nhập