Thông tin, lãnh đạo xã Tung Chung Phố

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lí lịch trích ngang

1

 emoticon

Đ/c: Sền Quang Thảo

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Sền Quang Thảo

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Sền Quang Thảo

- Sinh ngày: 29 tháng 10 năm 1973

- Quê quán: huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

- Nơi làm việc: Đảng bộ xã Tung Chung Phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/4/2000 - Ngày chính thức: 10/4/2000

- Số điện thoại liên hệ: Cơ quan: 0203881407 - Di động: 0978 398 850

2

 emoticon

Đ/c: Pờ Khái Quang
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

 

- Họ và tên khai sinh: Pờ Khái Quang - Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Pờ Khái Quang

- Sinh ngày: 9 tháng 7 năm 1972

- Quê quán: xã Tung Chung Phố - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Xã Tung Chung Phố - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Pa dí - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

- Nơi làm việc: Đảng bộ xã Tung Chung Phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/7/2004 - Ngày chính thức: 22/7/2005

- Số điện thoại liên hệ: Cơ quan:… - Di động: 01698 114 474

 

3

 emoticon

Đ/c: Trần Xuân Khánh

Phó Bí thư Đảng ủy xã

 

Phó Bí thư Đảng ủy xã

 

- Họ và tên khai sinh: Trần Xuân Khánh - Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Trần Xuân Khánh

- Sinh ngày: 15 tháng 8 năm 1967

- Quê quán: Trấn Yên – Yên Bái

- Nơi ở hiện nay: Đồn biên Phòng Mường Khương

- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ Cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

- Nơi làm việc: Đảng bộ xã Tung Chung Phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 23/01/1992 - Ngày chính thức: 23/01/1993

- Số điện thoại liên hệ: Cơ quan:…… - Di động: 01255 202 358

 

4

emoticon

 

Đ/c: Hảng Seo Sùng

Phó Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch UBND xã


 Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Hảng Seo Sùng

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Hảng Seo Sùng

- Sinh ngày: 03 tháng 9 năm 1978

- Quê quán: Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thị Trấn Mường Khương, huyện Mường Khương

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy -Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tung Chung Phố

- Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 12/7/2013, Ngày chính thức: 12/7/2014

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01668973162

5

 emoticon

Đ/c: Tráng Mìn Phà

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Tráng Mìn Phà - Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Tráng Mìn Phà

- Sinh ngày: 05 tháng 03 năm 1979

- Quê quán: xã Tung Chung Phố - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Xã Tung Chung Phố - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Pa dí - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Nơi làm việc: UBND xã Tung Chung Phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 17/3/2011 - Ngày chính thức: 17/3/2011

- Số điện thoại liên hệ: Cơ quan:……….- Di động: 016770 047 738

6

 emoticon

Đ/c: Sùng Sẩu

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Sùng Sẩu - Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Sùng Sẩu

- Sinh ngày: 25 tháng 12 năm 1985

- Quê quán: xã La Pan Tẩn - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Xã La Pan Tẩn - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: UBND xã Tung Chung Phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/10/2010 - Ngày chính thức: 20/10/2010

- Số điện thoại liên hệ: Cơ quan:… - Di động: 0976 238 037

 

7

 emoticon

Đ/c: Vương Sử Ngọc

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Vương Sử Ngọc - Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Vương Sử Ngọc

- Sinh ngày: 19 tháng 11 năm 1984

- Quê quán: xã Tung Chung Phố - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: thị trấn Mường Khương - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: UBND xã Tung Chung Phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11/8/2007 - Ngày chính thức: 11/8/2008

- Số điện thoại liên hệ: Cơ quan:… - Di động: 01688 766 952

 

8

 emoticon

Đ/c: Lù Thị Xó

Văn phòng - Thống kê

Văn phòng – Thống kê

- Họ và tên khai sinh: Lù Thị Xó - Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Lù Thị Xó

- Sinh ngày: 23 tháng 2 năm 1978

- Quê quán: xã Tung Chung Phố - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Páo Tủng - huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng - Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, Chức vụ: Văn phòng – Thống kê

- Nơi làm việc: UBND xã Tung Chung Phố

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 27/11/2007 - Ngày chính thức: 27/11/2008

- Số điện thoại liên hệ: Cơ quan:…… - Di động: 01665 401 272

 

 

              * GIỚI THIỆU VỀ XÃ TUNG CHUNG PHỐ

 

         I. Điều kiện tự nhiên:

         1. Vị trí địa lý:

         - Trung tâm xã cách trung tâm huyện 2 km về phía đông bắc của huyện Mường Khương

         - Các mặt tiếp giáp

         + Phía bắc giáp nước bạn Trung Quốc

         + Phía nam giáp xã Nấm lư

         + Phía tây giáp xã thị trấn Mường Khương

         + Phía Đông giáp xã Tả Ngài Chồ, xã Dìn Chin

         -Tung Chung Phố là xã thuộc vùng trung tâm của huyện Mường Khương,   có tổng số 10 thôn bản. Có chiều dài biên giới nước bạn Trung Quốc dài 6.5km từ mốc 146 đến mốc 149.

         2. Đất đai:

         Diện tích tự nhiên là 2.659 ha trong đó:

         - Đất nông nghiệp 410 ha:  đất ruộng: 110 ha;  đất nương: 300 ha.

         - Đất lâm nghiệp: 1.608, 95 ha, trong đó:  đất rừng phòng hộ: 712,60 ha; đất rừng sản xuất: 896,35 ha.

         - Đất ở nông thôn 14,55 ha; đất chưa sử dụng 420,69 ha

         II. điều kiện kinh tế - xã hội:

         1. Dân cư:

         Tổng số hộ: 480 hộ, 2.351 khẩu, 9 anh em dân tộc cùng sinh sống. Trong đó dân tộc Mông chiếm đa số với 38.7%

         2. Đời sống kinh tế:

         - Thu nhập bình quân: 4.6 triệu đồng/người/năm

         - Tổng số hộ nghèo: 210 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo:   43.8   %

         III. Về cơ sở hạ tầng:

         1. Đường giao thông liên thôn: 34.82km, Đạt theo tiêu chí NTM về đường bê tông: 10.2.km, giải cấp phối: 24.62km

         2. Thủy lợi: Tổng số km kênh mương: 27km; kiên cố hóa:  27  km

         3. Giáo dục: Mầm non: 01 trường; Tiểu học: 01 trường;  Trung học cơ sở: 01 trường.

         4. Trạm y tế: 01 trạm

         5. Truyền thanh: 01 trạm, 10 cụm loa thôn bản

         6. Điện lưới Quốc gia: Thôn có điện lưới Quốc gia: 6/10 thôn

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 10,949
  • Tất cả: 1,820,928
Đăng nhập