Mường Khương phát triển mạnh giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
Giao thông nông thôn là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, có vai trò quan trọng thúc đẩy các ngành khác phát triển, góp phần vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trên cơ sở  các cơ chế chính sách của UBND tỉnh Lào Cai về làm đường giao thông nông thôn (GTNT) trong xây dựng nông thôn mới, Huyện Mường Khương đã chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào phát triển giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mạng lưới đường giao thông trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp khá đồng bộ, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Tuyến đường giao thông chưa được nâng cấp

 

Giai đoạn trước năm 2000 hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện hết sức khó khăn, toàn huyện chỉ có 13/16 xã có đường ô tô (cấp phối) đến trung tâm xã; 53% số thôn bản có đường ô tô đến trung tâm thôn, song cơ bản là đường đất; hệ thống đường liên gia, đường ngõ xóm, đường ra khu sản xuất, đường nội đồng chưa phát triển.

Giai đoạn từ năm 2000 - 2010 thông qua các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước như: Chương trình 135, 30a, WB…, một số tuyến đường giao thông được nâng cấp rải mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa; 16/16 xã trên địa bàn huyện đã có đường ô tô đi đến được trung tâm xã; 80% số thôn bản có đường ô tô đến trung tâm thôn song chủ yếu vẫn là đường đất và cấp phối; hệ thống đường liên gia, đường ngõ xóm, đường ra khu sản xuất, đường nội đồng tuy đã được quan tâm đầu tư song tiến độ thực hiện chậm do không có nguồn lực.


Lễ phát động làm đường GTNT trong xây dựng nông thôn mới

 

Giai đoạn 2010 - 2020, thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua "Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” với 05 lĩnh vực trọng tâm, trong đó “ Phát triển giao thông nông thôn” được coi là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.  Để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Phát triển giao thông nông thôn”, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Mường Khương đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư trong quá trình xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn đó là: Nhà nước hỗ trợ về kỹ thuật, vật liệu xây dựng, nhân dân tự bàn bạc hiến đất và giải phóng mặt bằng; tổ chức thi công hoàn thành nền đường…, chủ trương phát triển đường giao thông nông thôn đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, từ đó nhân dân các dân tộc trên địa bàn tích cực ủng hộ, nhiệt tình tham gia.

Hàng năm Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn các cơ quan chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên cơ sở 04 chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2010 - 2020 gồm: Chỉ tiêu 1: Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; Chỉ tiêu 2: Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; Chỉ tiêu 3: Đường ngõ, xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa; Chỉ tiêu 4: Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đã vận dụng linh hoạt quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi chủ trương đều được bàn bạc công khai dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Vì vậy, mạng lưới giao thông nông thôn trong huyện không ngừng được mở rộng, nâng cấp.


Cán bộ và nhân dân đóng góp công sức làm đường GTNT

 

Với phương châm giao thông nông thôn là công trình của dân, do dân làm, dân tự kiểm tra, mọi công việc đều được thực hiện một cách công khai, bàn bạc dân chủ, Huyện đã giao các cơ quan chuyên môn làm tốt việc quản lý chất lượng công trình giao thông nông thôn, phân cấp quản lý đầu tư cho các xã, thị trấn từ khâu duyệt thiết kế dự toán đến nghiệm thu thanh toán, quyết toán. Giám sát chặt chẽ của cơ quan chuyên môn và các đoàn thể cơ sở, đảm bảo chất lượng công trình, nghiệm thu bàn giao cho các thôn quản lý, khai thác sử dụng phát huy hiệu quả cao. Nhiều thôn đã xây dựng được quy chế quản lý, sử dụng đường giao thông và có chế độ duy tu bảo dưỡng cụ thể, nhiều tuyến đường đã thực hiện việc cắm biển hạn chế tải trọng.


Đường GTNT được đầu tư nâng cấp

 

Hiện nay, đường trục xã liên thôn toàn huyện có tổng chiều dài 545,5 km, đã có 35,5 km láng nhựa; 366,7 km đường bê tông xi măng; 142 km đường cấp phối đá dăm, đường đất chỉ còn 5,4 km; 16 xã, thị trấn có đường ô tô đi đến được trung tâm xã; 100% thôn, tổ dân phố có đường cứng hóa từ trung tâm xã đến thôn; trên 50% tuyến đường liên thôn được cứng hóa, trên 50% đường ngõ xóm được cứng hóa bằng mặt đường bê tông xi măng; các tuyến đường ra khu sản xuất cơ bản đã được mở mới; 10/16 xã hoàn thành tiêu chí về giao thông.

Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Mường Khương phát triển rộng khắp, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội huyện phát triển là những thành quả xứng đáng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh cùng sự nỗ lực của huyện và đóng góp tích cực của người dân. Nhờ giao thông nông thôn phát triển nên việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, giao lưu, buôn bán, đi lại của nhân dân được thuận lợi, đời sống nhân dân có những bước cải thiện đáng kể. Đến hết năm 2019 toàn huyện đã đạt 220/304 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 13,75 tiêu chí/xã; hoàn thành 08 thôn Nông thôn mới; 08 thôn Kiểu mẫu; duy trì vững chắc 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bản Lầu, Bản Xen, Lùng Vai, Thanh Bình). Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 19,84%, hộ cận nghèo 21,73%.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã lựa chọn phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị là một trong 03 lĩnh vực đột phá, với mục tiêu cụ thể về phát triển hệ thống đường giao thông trên địa bàn là: Phấn đấu đến năm 2025, 100% các tuyến đường liên thôn (tuyến đường nối giữa các thôn trên địa bàn huyện) được cứng hóa; 100% đường ngõ xóm được cứng hóa bằng mặt đường BTXM, 50% đường ra khu sản xuất được cứng hóa bằng cấp phối đá dăm láng nhựa hoặc mặt đường BTXM, 4/16 xã thị trấn đạt tiêu chí giao thông nâng cao; đề nghị cấp trên nâng cấp một số tuyến đường trong vùng trọng điểm về quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với những mục tiêu đã được xác định về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn trong nhiệm kỳ tới, hệ thống đường giao thông nông thôn sẽ được đầu tư đồng bộ góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Phạm Chính - CVVP Huyện ủy Mường Khương
1 2 3 4 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 497
  • Trong tuần: 497
  • Tất cả: 2,050,471
Đăng nhập