Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới

              Ngày 17/11/2021, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2021. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Khương, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng.

Toàn cảnh tại lễ khai giảng

            Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh đến vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, học tập là trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ đảng viên; tầm quan trọng của việc học lý luận chính trị Mác – Lê nin nhằm nâng cao hiểu biết về trình độ chính trị cũng như là điều kiện quan trọng nằm trong chương trình thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương phê chuẩn. Qua đó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn, các đồng chí sẽ tham gia tích cực nội dung chương trình học, có tinh thần trách nhiệm học tập cao, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm, vinh dự của người đảng viên để từ đó có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, đồng chí Hoàng Văn Tuyên cũng đề nghị, các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc qui chế lớp học, đảm bảo qui định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Hoàng Văn tuyên - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mường Khương phát biểu tại lễ khai giảng

            Nội dung chương trình học sẽ bao gồm những chuyên đề về Chủ nghĩa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tốc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và và đào tạo, khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh,bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế và một số chuyên đề quan trọng khác…

            Sau Khóa học, các đảng viên dự bị sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, vận dụng lí luận đã được trang bị vào thực tế công tác và học tập của bản thân để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương Sửu – Cao Chung Trung tâm Văn hóa TT-TT huyện Mường Khương (2)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,504
  • Trong tuần: 1,504
  • Tất cả: 1,539,963
Đăng nhập