Kết quả công tác tuyên vận năm 2019 tại xã Nậm Chảy

Ban Tuyên vận xã Nậm Chảy gồm 14 thành viên và 11 tổ tuyên vận thôn với 33 thành viên. Năm 2019, thực hiện Quy định số 11 - QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận, các thành viên trong Ban Tuyên vận xã và tổ tuyên vận thôn luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên vận đã chủ động tham mưu Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo hướng dẫn của cấp trên. Ban Tuyên vận xã đã chủ động dự báo phân tích tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban. Với phương châm “Đến từng ngõ, rõ từng nhà”, hằng tháng, các thành viên trong Ban Tuyên vận xã phối hợp với các tổ tuyên vận đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động và nắm bắt dư luận xã hội. Ban Tuyên vận xã đã phát “Sổ nhật ký” cho các tổ tuyên vận thôn để theo dõi tình hình hoạt động tuyên vận trong tháng. Do có sự sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã cùng với sự quyết tâm của các thành viên trong Ban Tuyên vận, công tác tuyên vận trên địa bàn xã trong năm 2019 đạt được những kết quả nổi bật là:

Ban Tuyên vận đã tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thông qua các hội nghị học tập trực tuyến tại xã, hội nghị tuyên vận, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, các buổi họp thôn, điển hình như: Nghị quyết Trung ương 9, 10 (khóa XII) của Đảng; Nghị quyết số 06 - NQ/HU, ngày 02/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2025; Nghị quyết số 15 - NQ/ĐU, ngày 29/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến năm 2020; Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…Qua đó, đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã nắm được nội dung cơ bản và có sự đồng thuận cao trong việc cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở địa phương.

Nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo Bác, Ban Tuyên vận xã đã tích cực tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 28 - QĐ/TU của Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn với nội dung, hình thức phong phú như: Tổ chức học tập chuyên đề 2019; sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW; đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể…Vì vậy, việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực ở địa phương. Trên địa bàn xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong các phong trào: Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nông thôn mới…được cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng, điển hình như gia đình ông Ly Cồ Lìn thôn Cốc Râm với mô hình trồng cây sa nhân; gia đình bà Lù Thị Lan thôn Sấn Pản với mô hình trồng chuối; gia đình ông Lù Chẩn Lèng thôn Lùng Phìn A với mô hình trồng cam…

Trong năm, Ban Tuyên vận đã tham mưu cấp ủy tổ chức được 12 hội nghị tuyên vận với trên 450 lượt người tham dự. Các tổ tuyên vận thôn đã tổ chức được 132 buổi tuyên truyền, vận động với trên 3.575 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền, vận động tại các hội nghị gồm: Thông tin thời sự, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống mua bán người, Luật Biên giới quốc gia, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật tổ chức chính quyền địa phương...Bên cạnh đó, Ban Tuyên vận xã đã chủ động biên soạn được 12 bộ tài liệu thông tin về tình hình trên địa bàn xã nhằm cung cấp thông tin tại các hội nghị tuyên vận và phục vụ công tác tuyên truyền tại thôn.

 

Đại biểu dự hội nghị tuyên vận

Ban đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo duy trì lịch tiếp và phát sóng các chương trình của Trung ương, tỉnh, huyện và thông tin của xã trên hệ thống loa truyền thanh vào buổi sáng phát từ lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút, buổi chiều phát từ lúc 17 giờ đến 18 giờ 30 phút. Cùng với việc phát huy các loại hình tuyên truyền, Ban Tuyên vận xã thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn, qua đó cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho cấp ủy nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ dưới cơ sở.

Trong lĩnh vực khoa giáo, các thành viên trong Ban Tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị trường vận động học sinh đến lớp đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, nhất là sau các dịp lễ, tết, nghỉ hè. Vì vậy, tỷ lệ chuyên cần của các đơn vị trường học trên địa bàn xã luôn đạt từ 98% trở lên. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng. Trong năm, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Công tác lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong năm, Ban Tuyên vận đã tham mưu cấp ủy xã sưu tầm tư liệu và tiến hành biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Nậm Chảy giai đoạn 1960 - 2020. Thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy, Ban đã tham mưu cấp ủy phát động sâu rộng Cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm Đảng bộ huyện Mường Khương 1950 2020” đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Kết quả, Đảng bộ và 01 đảng viên trong Đảng bộ xã đạt giải khuyến khích Cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm Đảng bộ huyện Mường Khương 1950 2020” do Huyện ủy tổ chức.

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, Ban Tuyên vận xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể thường xuyên tuyên truyền quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo khối đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn xã. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Ban Tuyên vận xã đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Pháp lệnh thực hiện dân chủ, Quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Do đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền xã, nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Đặc biệt trong năm 2019, Nhân dân trên địa bàn đã làm mới 49 nhà tiêu hợp vệ sinh, xây 02 lò đốt rác và đóng góp trên 670.000.000 đồng để xây dựng nông thôn mới.

Có thể khẳng định, hoạt động của Ban Tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn trên địa bàn đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ xã Nậm Chẩy trong năm qua. Với những kết quả được trong năm 2019, Ban Tuyên vận xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 tổ tuyên vận thôn đạt loại tốt và 07 tổ tuyên vận đạt loại khá.

 

 Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong công tác tuyên vận năm 2019

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên vận trên địa bàn xã vẫn còn một số hạn chế như: Một số thành viên trong tổ tuyên vận tham dự hội nghị tuyên vận tại xã còn chưa đầy đủ. Việc ghi “Sổ nhật ký” ở một số tổ tuyên vận chưa kịp thời. Việc biên soạn tài liệu của các tổ tuyên vận còn hạn chế, chủ yếu là các tài liệu do Ban Tuyên vận xã cung cấp…

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương, đó là: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm ngày Đảng bộ huyện Mường Khương, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong năm qua, Ban Tuyên vận xã Nậm Chảy tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy xã trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên vận từng tháng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; trong đó, tập trung tham mưu cấp ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1960 - 2020 theo Kế hoạch của Đảng ủy.

Hai là, duy trì hội nghị tuyên vận hằng tháng nhằm cung cấp kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trọng tâm là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền sâu rộng chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; chú trọng tuyên truyền, biểu dương, gương người tốt, việc tốt tại các hội nghị tuyên vận.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức và tích cực phòng, chống dịch virus Corona; đẩy mạnh vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập; xây dựng nông thôn mới và tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Bốn là, chủ động tham mưu cấp ủy nắm bắt dư luận xã hội, đối thoại với Nhân dân nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay từ dưới cơ sở, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân trên địa bàn vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên vận tại các tổ tuyên vận thôn, từ đó tham mưu Đảng ủy xã có những giải pháp chỉ đạo kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân ở các thôn trên địa bàn.

Một mùa xuân mới lại đến, đội ngũ Ban Tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn của xã Nậm Chảy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát cơ sở, chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn với một quyết tâm mới. Chắc chắn năm 2020, Ban Tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn của xã Nậm Chảy sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.


 Tác giả: Ngô Thanh Hữu - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 10,940
  • Tất cả: 1,820,919
Đăng nhập