Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 39705
CTTĐT - Ngày 20/11/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1859/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 1858/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.  Cổng TTĐT tỉnh cập nhật thông tin Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường

- ĐT: (0214) 3.676.888

- Email: txtruong-ubnd@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 18/01/1977.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

- Tôn giáo: Không.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/11/2004.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Thạc sỹ quản lý xây dựng đô thị.

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Trình độ ngoại ngữ: Anh B1- Châu Âu

+ Tin học: B

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Giao thông vận tải, xây dựng; Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Đất đai, đô thị, Tài nguyên và Môi trường.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình, dự án ODA theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện huyện Sa Pa.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh

- ĐT: (0214) 3.844.836
- Email: hqkhanh-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày: 02/9/1966

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế (ngành Tài chính tín dụng)

- Lí‎ luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Biên giới; cửa khẩu; quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Khu Kinh tế, thương mại, du lịch.

- Xúc tiến thương mại.

- Nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn; các dự án liên quan đến nông nghiệp.

- Đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, quản lý phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

- Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Phòng cháy chữa cháy rừng.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bảo Thắng.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài 

- ĐT: (0214) 3676 666

- Email: ntrhai-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày 02/7/1967

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/2000.

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

+ Văn hóa phổ thông: 12/12

+ Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung

- ĐT: (0214) 3 885 588

- Email: gtdung-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày 17/12/1975

- Dân tộc: Mông

- Quê quán: Xã Bản Già, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/2001; chính thức ngày 03/02/2002.

- Trình độ học vấn:

+ Văn hóa phổ thông: 12/12

+ Học hàm, học vị cao nhất: Tiến sỹ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh – B2 Châu Âu.

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Giáo dục và đào tạo.

- Văn hóa, thể thao.

- Khoa học và công nghệ; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động.

- Phát thanh, truyền hình, báo chí.

- Tư pháp; thi hành án dân sự; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Dân tộc; tôn giáo.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bát Xát.

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 434
 • Hôm nay: 44,595
 • Trong tuần: 299,266
 • Tất cả: 66,831,561
Đăng nhập