Thông báo về lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2016
Số ký hiệu văn bản 02/TB-UBND
Ngày ban hành 12/01/2016
Ngày hiệu lực 12/01/2016
Trích yếu nội dung Thông báo về lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2016
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lịch tiếp công dân
Người ký duyệt Hoàng Trường Minh - TL. Chủ tịch, Chánh VP
Tài liệu đính kèm thongbaoso-02tbubndthongbaotiepdan.pdf
Tổng số: 1029
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
100/TB-UBND 04/07/2024 Thông báo niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Lượt xem: 21
Tải về 0
130/TB-PDT 15/04/2024 Thông báo Về việc lựa chọn nhà thầu thẩm định dự toán hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán dự án 1 (mua bồn nước, vật tư dẫn nước) cho 15 thôn thuộc 3 xã Tung Chung Phố, Tả Ngài Chồ và Lùng Khấu Nhin theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2024
Lượt xem: 80
Tải về 2
132/TB-PDT 15/04/2024 Thông báo Về việc lựa chọn nhà thầu thẩm định dự toán hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán dự án 1 (mua bồn nước, vật tư dẫn nước) cho 15 thôn thuộc 3 xã Cao Sơn, La Pan Tẩn và Tả Thàng theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2024
Lượt xem: 68
Tải về 0
1119-TB/HU 10/04/2024 Thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan khối Đảng của huyện Mường Khương năm 2024
Lượt xem: 145
Tải về 2
06/TB-UBND 29/01/2024 Thông báo Kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Mường Khương, năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 1741
Tải về 8
160/QĐ-UBND 24/01/2024 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2023
Lượt xem: 123
Tải về 9
18/BC-UBND 10/01/2024 Báo cáo về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 huyện Mường Khương
Lượt xem: 1137
Tải về 6
326/TB-HĐTDVC 28/12/2023 Thông báo kết quả điểm (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 170
Tải về 8
631/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định thu hồi đấtđể thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía đông chợ trung tâm huyện (giai đoạn 1) (Đất do UBND thị trấn Mường Khương quản lý)(Thu hồi đấttheo điểm d Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013)
Lượt xem: 163
Tải về 3
301/TBHĐTDVC 06/12/2023 Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024
Lượt xem: 241
Tải về 3
12345678910...