Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
98/CV-VP 26/05/2022 V/v cung cấp thông tin kèm theo báo giá máy tính bảng, máy tính xách tay
Lượt xem: 252
Tải về 0
68/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân huyện Mường Khương Khoá XVIII
Lượt xem: 266
Tải về 3
70/CV-UBBC 17/05/2021 Về việc phân công thành viên UBBC dự khai mạc, trực tiếp bỏ phiếu và theo dõi công tác bầu cử tại các xã, thị trấn
Lượt xem: 260
Tải về 0
43-KH/HU 26/01/2021 Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Mường Khương
Lượt xem: 220
Tải về 0
44-KH/HU 25/01/2021 Kế hoạch triển khai, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 202
Tải về 0
16/QĐ-UBND 18/01/2021 Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 258
Tải về 1
458-QĐ/HU 11/01/2021 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 233
Tải về 0
35/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2016 -2021
Lượt xem: 222
Tải về 4
36/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết về kết quả điều chỉnh bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2016 2020 huyện Mường Khương
Lượt xem: 204
Tải về 0
34/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 262
Tải về 1
1234