“DẤU ẤN” TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA NGÀNH NỘI VỤ HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Phòng Nội vụ huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mường Khương gồm 08 biên chế. 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên. 100% cán bộ, công chức là đảng viên. 100%  cán bộ, công chức có trình độ trung cấp chính trị trở lên.

Trong những năm qua, cán bộ công chức Phòng Nội vụ huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo tiêu chí “5 đúng” (đúng luật, đúng quy trình, đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng thời gian). Tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; thực hiện các quy trình điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo theo quy định, bố trí số lượng cấp phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo số lượng; thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức cấp huyện, công chức cấp xã đảm bảo quy trình người được tuyển đảm bảo về trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm…

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Nội vụ trong năm 2021, Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, và Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Hướng dẫn cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành lập UBBC và các tổ chức giúp việc theo quy định. Các văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các tổ chức giúp việc UBBC; Hướng dẫn chi tiết về việc phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập các Tổ bầu cử; Lập danh sách cử tri, báo cáo số lượng cử tri và niêm yết danh sách cử tri, lập và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định; thực hiện công tác thông tin, báo cáo về công tác bầu cử... Ấn định và công bố 07 đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện. Phê chuẩn việc chia khu vực bỏ phiếu đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn (gồm 139 khu vực bỏ phiếu) làm cơ sở để các xã, thị trấn phân chia khu vực bỏ phiếu. 

(Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Trong quá trình tổ chức triển khai đã có rất nhiều nét sáng tạo, vận dụng linh hoạt thích ứng nhanh với tình hình mới (dịch bệnh Covid 19), đó là:  Áp dụng Công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin về bầu cử (qua hệ thống phòng họp trực tuyến, lập nhóm Zalo riêng). Tổ chức diễn tập bầu cử trong phòng chống dịch Covid-19 tại Tổ bầu cử số 6 thị trấn Mường Khương. Trước ngày bầu cử, tham mưu UBND huyện tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho 2.123/2.157 thành viên các tổ chức bầu cử cấp huyện, cấp xã (tất cả đều âm tính). 

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiều nét nổi bật: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất so toàn tỉnh (38.851/38.851 cử tri = 100%).  Cử tri hoàn thành việc bầu cử xong sớm nhất toàn tỉnh (Hoàn thành lúc 12h30’ ngày 23/5/2021). Tổng hợp kết quả về bầu cử xong thứ ba toàn tỉnh (Tổng hợp xong lúc 01h30’ ngày 24/5/2021, sau huyện Si Mai Cai và huyện Bắc Hà).  Bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh (05 đại biểu), cấp huyện (33 đại biểu), cấp xã (339 đại biểu) đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần như dự kiến theo quy định. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về quá trình bầu cử cũng như nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

(Đ/c Nguyễn Đình Thức – Trưởng phòng Nội vụ huyện đại diện tập thể cán bộ, công chức của Phòng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai – người đứng thứ 4 từ bên phải)

(Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cán bộ công chức Phòng Nội vụ - có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Để ghi nhận thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng 01 Bằng khen cho tập thể Phòng Nội vụ huyện Mường Khương, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 08 cán bộ, công chức của Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Hoàng Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 922
  • Trong tuần: 13,959
  • Tất cả: 1,905,102
Đăng nhập