Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh

           Phòng chống tham nhũng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng.

          Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN là một trong những nội dung quan trọng của công tác PCTN. Nhận thức rõ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của công tác này, trong những năm qua, Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông huyện Mường Khương đã đổi mới, sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền; đảm bảo thông tin thường xuyên, có chất lượng, phong phú về nội dung lẫn hình thức, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, trách nhiệm của các cấp, ngành và xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng. 

 

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đội ngũ phóng viên Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông huyện

 

          Qua công tác chỉ đạo, định hướng thống nhất, chặt chẽ của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông huyện đã tập trung, tăng cường tuyên truyền, phản ánh những nội dung trọng tâm về công tác PCTN. Đó là: Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện trong tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng chống tham nhũng; chiến lược quốc gia PCTN; chương trình hành động của Chính phủ về PCTN; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của địa phương liên quan đến công tác tuyên truyền về pháp luật PCTN: Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03.02.2017 của Ban Bí thư Trung ương về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…Phản ánh kịp thời hoạt động của các cấp, ngành, đơn vị chủ động, tích cực tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch gây mất đoàn kết nội bộ, phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.Tuyên truyền công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng, ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.Tuyên truyền công tác công khai, minh bạch trong các hoạt động: Công khai các nội quy, quy chế, quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất; công khai tài chính; đấu thầu dự án, công trình… của các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân tham gia quản lý, giám sát. Phản ánh trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN cũng như đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân. Phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về PCTN tại các địa phương, nhất là việc biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh PCTN, lãng phí. Đặc biệt, Trung tâm đã tập trung tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, đưa tin về cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh huyện.

 

Tăng cường sửa chữa cụm loa phát thanh của Trung tâm đảm bảo công tác tuyên truyền

 

          Để tiếp tục phát huy thành quả đạt được, Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện Mường Khương tiếp tục chủ động đổi mới công tác chỉ đạo, đảm bảo xuyên suốt và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Góp phần tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn xã hội về PCTN; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả đạt được của công tác PCTN cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo không khí tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và quyết tâm PCTN của Đảng bộ, chính quyền huyện. Song song với đó, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, các luận điệu lợi dụng PCTN để kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ.

 

 

Đội ngũ phóng viên không ngừng học hỏi phóng viên Trung ương để nâng cao kỹ năng làm báo

 

Đặc biệt phóng viên cần không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức, nâng cao kỹ năng làm báo ngày càng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng nhu cầu thông tin trong kỷ nguyên số, để có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có giá trị cao trong lĩnh vực PCTN, xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Ðảng bộ, chính quyền huyện; thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

 

Phương Sửu Trung tâm Văn hóa, TT-TT huyện Mường Khương
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 218
  • Trong tuần: 13,255
  • Tất cả: 1,904,398
Đăng nhập