Mường Khương đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tham nhũng

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ rệt, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí.

Để công tác phòng chống tham nhũng đạt được kết quả tích cực thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng có ý nghĩa to lớn và là một phần của hoạt động của công tác phòng chống tham nhũng, giữ vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do Đảng, Nhà nước ta đang đẩy mạnh lãnh, chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tiếp theo. Công tác phòng chống tham nhũng luôn được huyện Mường Khương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ. Đặc biệt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng được huyện Mường Khương thường xuyên quan tâm chỉ đạo gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đai hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện, xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành thường xuyên quán triệt các kế hoạch, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền thực hiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng cơ bản, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa để người dân và cán bộ công chức của huyện hiểu, chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, chống nhũng nhiễu, tiêu cực. Việc tuyên truyền được thông qua nhiều hình thức như: Phương tiện thông tin đại chúng; tủ sách pháp luật các xã, thị trấn; thông qua Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp luật huyện, xã, thị trấn và các diễn đàn khác. Ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng của Trung ương, của tỉnh. Năm 2021 Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức lồng ghép quán triệt, phổ biến pháp luật về các Luật vừa được Quốc hội thông qua và Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến phòng chống tham nhũng được 2 cuộc cho trên 160 lượt người là cán bộ chủ chốt cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Trên cơ sở kế hoạch phòng, chống tham nhũng của huyện, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tập trung vào các ĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm dễ xẩy ra tham nhũng như: Tài chính ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện công khai chi tiêu…

 

 

Ban thường vụ Huyện ủy Mường Khương làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Tả Thàng nhằm nắm bắt tình hình và giúp xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Qua việc đẩy mạnh quán triệt, triển khai, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đã không ngừng nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong tư tưởng và hành động. Việc tuyên truyền của các đơn vị, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng để từng bước tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng theo quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Mạnh Cường Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Mường Khương
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 1,002
  • Trong tuần: 14,039
  • Tất cả: 1,905,182
Đăng nhập