Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Vừa qua Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06 ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Văn phòng Chính phủ đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị có liên quan dự Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại điểm cầu huyện Mường Khương

Theo đó, ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06 về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống dịnh danh và các xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp…

Tại Hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã triển khai một số nội dung: Giới thiệu các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 và 25 dịch vụ công thiết yếu; giới thiệu về đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực; hướng dẫn nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh (tích hợp, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chuẩn hóa thủ tục hành chính; danh mục tài liệu; kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính.

Các Đại biểu tham dự hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã Hướng dẫn quy trình và yêu cầu kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (về  mô hình, các bước kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh, xác thực điện tử; yêu cầu và nội dung cần chuẩn bị để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)…

Kim Huệ - Văn Phà - Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện (2)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 345
  • Trong tuần: 13,275
  • Tất cả: 1,984,665
Đăng nhập