Cán bộ, Đảng viên xã Tả Ngài Chồ nghiêm túc tiếp thu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII
    Đúng 14 giờ chiều ngày 18/10, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn cùng các Đại biểu là Bí thư chi bộ trên địa bàn xã đã có mặt tại hội trường UBND xã Tả Ngài Chồ để tiếp thu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Trong quá trình diễn ra hội nghị cán bộ, Đảng viên học tập nghiêm túc, ghi chép đầy đủ nội dung được triển khai.

Điểm cầu xã Tả ngài Chồ

    Tại hội nghị, các Đại biểu đã được thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi được nghe quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 6, cấp ủy đảng, chính quyền xã Tả Ngài Chồ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả của Hội nghị này trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, ra sức thực hiện có hiệu quả các quyết nghị, Kế hoạch và những định hướng chiến lược của Hội nghị Trung ương 6. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, tận dụng mọi thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.        

          Thôn Máo Chóa Sủ - xã Tả Ngài Chồ là một trong những thôn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, với 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, toàn thôn có 93 hộ thì có tới trên 60% thuộc diện hộ nghèo. Bà con thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp trồng ngô, trồng lúa, và chăn nuôi nhỏ lẻ. Do đó với những nội dung từ kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Bà con mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ người dân vùng cao đầu tư phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

 

Thu nhập của người dân xã Tả Ngài Chồ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp do đó với những nội dung từ kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Bà con mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ người dân vùng cao đầu tư phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

    Trên cơ sở những nội dung quan trọng, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Tả Ngài Chồ cụ thể hóa và thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận đã được Hội nghị thông qua. Góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa đời sống nhân dân ngày một phát triển.

Kim Huệ - Văn Phà - Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện (3)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,273
  • Trong tuần: 11,455
  • Tất cả: 2,193,099
Đăng nhập