Thông tin, Lãnh đạo xã Thanh Bình

 

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

emoticon


Đ/c: Lồ Phủ Dìn

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xãBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã


- Họ và tên khai sinh: Lồ Phủ Dìn

- Giới tính: Nam;

- Họ và tên thường gọi: Lồ Phủ Dìn;

- Sinh ngày: 20 tháng 8 năm 1966;

- Quê quán: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Nơi ở hiện nay: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Dân tộc: Tu Dí ( Bố Y)

- Tôn giáo: Không;

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND;

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Thanh Bình

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 21/10/1996, Ngày chính thức: 21/10/1997;

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:…………….

+ Di động (Gfone): 0203504003.

2

emoticon


Đ/c: Tráng Minh Hoa

Phó Bí thư thường trực xã


Phó Bí thư thường trực xã


- Họ và tên khai sinh: Tráng Minh Hoa

- Giới tính: Nữ;

- Họ và tên thường gọi: Tráng Minh Hoa;

- Sinh ngày: 14 tháng 10 năm 1983;

- Quê quán: Tung Trung Phố, Mường Khương, Lào Cai;

- Nơi ở hiện nay: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Dân tộc: Pa Dí

- Tôn giáo: Không;

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư thường trực;

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 18/10/2009, Ngày chính thức: 18/10/2010;

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:…………….

+ Di động: 01695027109.

3

emoticon


Đ/c: Vùi Khái Sinh

Phó chủ tịch HĐND xã


Phó chủ tịch HĐND xã


- Họ và tên khai sinh: Vùi Khái Sinh

- Giới tính: Nam;

- Họ và tên thường gọi: Vùi Khái Sinh;

- Sinh ngày: 03 tháng 01 năm 1973;

- Quê quán: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Nơi ở hiện nay: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Dân tộc: Nùng

- Tôn giáo: Không;

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã;

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/11/2003, Ngày chính thức: 26/11/2004;

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:…………….

+ Di động: 0919986923

4

emoticon

 

Đ/c: Vương Văn Minh

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Vương Văn Minh

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày 28 tháng 04 năm 1971.

- Quê quán: xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi ỏ hiện nay: Thôn Lùng Vai 2, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Dân tộc: Giáy .

- Tôn giao: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên Môn: Trung Cấp luật .

- Trình độ quản lý chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp, công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc tại : Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam : Ngày 27 tháng 8 năm 2003.

- Ngày chính thức : Ngày 27 tháng 8 năm 2004.

- Số điện thoại liên hệ cơ quan: 0203886119.

- Số điện thoại Di động : 0946524744.


5

emoticon


Đ/c: Ma Seo Mậu

Phó chủ tịch UBND xã


Phó chủ tịch UBND xã


- Họ và tên khai sinh: Ma Seo Mậu

- Giới tính: Nam;

- Họ và tên thường gọi: Ma Seo Mậu;

- Sinh ngày: 22 tháng 02 năm 1986;

- Quê quán: Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào Cai;

- Nơi ở hiện nay: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không;

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch UBND;

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/5/2010, Ngày chính thức: 03/5/2011;

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:…………….

+ Di động: 01277975145.

6

emoticon


Đ/c: Lưu Đức Mạnh

Phó chủ tịch UBND xã

Phó chủ tịch UBND xã


- Họ và tên khai sinh: Lưu Đức Mạnh

- Giới tính: Nam;

- Họ và tên thường gọi: Lưu Đức Mạnh;

- Sinh ngày: 28 tháng 8 năm 1987;

- Quê quán: Tiên Lãng – hải Phòng;

- Nơi ở hiện nay: Vạn Hòa, Lào Cai;

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không;

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Đại học;

- Trình độ lý luận chính trị: ………;

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó chủ tịch UBND;

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ……, Ngày chính thức: ………;

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:…………….

+ Di động: 01692547567


7

emoticon


Đ/c: Phàn Khái Chín

Văn phòng UBND xã

Văn phòng UBND xã


- Họ và tên khai sinh: Phàn Khái Chín

- Giới tính: Nam;

- Họ và tên thường gọi: Phàn Khái Chín;

- Sinh ngày: 24 tháng 9 năm 1984;

- Quê quán: Tung Chung Phố, Mường Khương, Lào Cai;

- Nơi ở hiện nay: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Dân tộc: Dao

- Tôn giáo: Không;

- Trình độ học vấn: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp;

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp;

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng - Thống kê;

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã: Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai;

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 08/4/2014, Ngày chính thức: 08/4/2015;

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:…………….

+ Di động: 01653846159.

 

*Giới thiệu về xã Thanh Bình

 

          I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

          1. Vị trí địa lý:

          Thanh Bình là xã vùng cao, nội địa của huyện Mường Khương, với 11 thôn bản. Trung tâm xã cách trung tâm huyện 12 Km, xã có đường QL 4D đi qua.

          - Các mặt tiếp giáp:

          + Phía Bắc giáp thị trấn Mường Khương;

          + Phía Nam giáp xã Lùng Vai;

          + Phía Đông giáp xã Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin;

          + Phía Tây Giáp Nậm Chảy.

          2.Đất đai:

          Xã có tổng diện tích tự nhiên là: 3.915 ha, Đất nông nghiệp là 1.803 ha,( Đất sản xuất nông nghiệp là 503 ha, trong đó: Đất trồng cây hàng năm 408,32 ha, đất trồng lúa 142 ha, đất trồng cây hàng năm khác 277,82 ha; Đất lâm nghiệp: 1299,3 ha, trong đó: Đất rừng sản xuất 935,2 ha, đất rừng phòng hộ 364,1 ha). Đất phi nông nghiệp là 74,95 ha, đất khác là 2.036 ha.

          II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI:

          1. Dân cư:

          Toàn xã có 671 hộ = 3.291 khẩu, 1974 lao động, có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống trong 11 thôn.( Trong đó: dân tộc Nùng 44%, dân tộc Mông 20,6 %, dân tộc Tu Dí 12,2 %, dân tộc dao 10,7 %, còn lại các dân tộc khác 12,5 %.

          2. Đời sống kinh tế:

          - Bình quân thu nhập: 13.500.000 đồng/người/năm.

          - Tổng số hộ nghèo: 232 hộ, tỉ lệ hộ nghèo: 34,57%.

          III. VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG:

          1. Đường giao thông nông thôn: 25,3, đặt theo tiêu chí NTM về đường bê tông: 13,127 km, giải cấp phối: 3,1km.

          2. Thủy lợi: Tổng số km kênh mương: 65,16 km; kiên cố hóa: 55,42km.

          3. Giáo dục: Mầm non: 01 trường; Tiểu học: 02 trường; Trung học cơ sở: 01 trường.

          4. Trạm Y tế: 01 trạm.

          5. Truyền thanh: 01 trạm; 07 cụm loa thôn bản.

          6. Điện lưới quốc gia: Thôn có điện lưới quốc gia: 08/11 thôn./.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 343
  • Trong tuần: 13,380
  • Tất cả: 1,904,523
Đăng nhập