Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
105/TB-BCĐ 21/06/2021 Thông báo Khẩn Tìm người đến các địa điểm và có liên quan đến trường hợp F1 trên địa bàn huyện Mường Khương Tải về
KH-BCĐ896 24/11/2020 Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 Tải về
113/HD-BCĐ 07/10/2020 Vv hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020 Tải về
14/TB-BCĐ 07/02/2020 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người huyện Mường Khương Tải về
13/HD-BCĐ 05/10/2016 Về việc Hướng dẫn bình xét và công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016 Tải về
10/HD-BCĐ 13/09/2016 Về việc hướng dẫn bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2016 Tải về
01/KH-UBND 13/06/2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2016 Tải về
01/TB-BCĐ 14/03/2016 Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo "Năm trật tự và văn hóa đô thị" năm 2016 Tải về
195/QĐ-UBND 25/02/2016 Quyết định về việc kiện toàn BCĐ xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Mường Khương Tải về
09/QĐ-BCĐ 02/03/2011 Quyết định về việc công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2010 Tải về