Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
105/TB-BCĐ 21/06/2021 Thông báo Khẩn Tìm người đến các địa điểm và có liên quan đến trường hợp F1 trên địa bàn huyện Mường Khương
Lượt xem: 276
Tải về 2
KH-BCĐ896 24/11/2020 Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
Lượt xem: 132
Tải về 0
113/HD-BCĐ 07/10/2020 Vv hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020
Lượt xem: 170
Tải về 0
14/TB-BCĐ 07/02/2020 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người huyện Mường Khương
Lượt xem: 102
Tải về 0
13/HD-BCĐ 05/10/2016 Về việc Hướng dẫn bình xét và công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016
Lượt xem: 124
Tải về 0
10/HD-BCĐ 13/09/2016 Về việc hướng dẫn bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2016
Lượt xem: 145
Tải về 0
01/KH-UBND 13/06/2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2016
Lượt xem: 84
Tải về 0
01/TB-BCĐ 14/03/2016 Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo "Năm trật tự và văn hóa đô thị" năm 2016
Lượt xem: 91
Tải về 0
195/QĐ-UBND 25/02/2016 Quyết định về việc kiện toàn BCĐ xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Mường Khương
Lượt xem: 102
Tải về 0
09/QĐ-BCĐ 02/03/2011 Quyết định về việc công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2010
Lượt xem: 77
Tải về 0