Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/QĐ-UBBC 04/03/2016 Quyết định về việc thành lập các đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
12/QĐ-UBBC 26/02/2016 Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện Mường Khương được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
10/QĐ-UBBC 22/02/2016 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự - An toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
08/QĐ-UBBC 22/02/2016 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
09/QĐ-UBBC 22/02/2016 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
04/TB-UBBC 19/02/2016 Thông báo về phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Mường Khương - nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
05/TB-UBBC 19/02/2016 Thông báo về địa điểm thường trực của UBBC đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
01/KH-UBND 05/02/2016 Kế hoạch về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về