Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
109/TB-HĐTDLVC 24/06/2022 Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 201
Tải về 0
1/TB-HĐXTLVC 16/06/2022 Thông báo danh mục tài liệu Tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp theo Kết luận số 71-KL/TWngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 166
Tải về 0
283/TB-HĐXTVC 02/11/2021 THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Khương năm 2021
Lượt xem: 310
Tải về 0
281/TB-HĐXTVC 29/10/2021 THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Khương năm 2021
Lượt xem: 274
Tải về 0
262/TB-HĐXTVC 05/10/2021 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Mường Khương
Lượt xem: 370
Tải về 3
259/TB-HĐXTVC 30/09/2021 THÔNG BÁO Thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Mường Khương năm 2021
Lượt xem: 294
Tải về 0
02/TB-HĐXTVC 10/09/2021 THÔNG BÁO Danh mục tài liệu kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Mường Khương năm 2021
Lượt xem: 307
Tải về 5
01/TB-HĐXTVC 03/09/2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Khương
Lượt xem: 334
Tải về 0
02/TB-HĐTTVC 07/11/2017 Kết quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017; thời gian, địa điểm khai mạc và tổ chức kỳ thi
Lượt xem: 120
Tải về 0
12/TB-HĐXTVC 12/05/2017 Thông báo kết quả điểm phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm văn hóa Thể thao năm 2017
Lượt xem: 168
Tải về 0
12