Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1/TB-HĐXTLVC 16/06/2022 Thông báo danh mục tài liệu Tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp theo Kết luận số 71-KL/TWngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Tải về
283/TB-HĐXTVC 02/11/2021 THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Khương năm 2021 Tải về
281/TB-HĐXTVC 29/10/2021 THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Khương năm 2021 Tải về
262/TB-HĐXTVC 05/10/2021 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Mường Khương Tải về
259/TB-HĐXTVC 30/09/2021 THÔNG BÁO Thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Mường Khương năm 2021 Tải về
02/TB-HĐXTVC 10/09/2021 THÔNG BÁO Danh mục tài liệu kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Mường Khương năm 2021 Tải về
01/TB-HĐXTVC 03/09/2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Khương Tải về
02/TB-HĐTTVC 07/11/2017 Kết quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017; thời gian, địa điểm khai mạc và tổ chức kỳ thi Tải về
12/TB-HĐXTVC 12/05/2017 Thông báo kết quả điểm phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm văn hóa Thể thao năm 2017 Tải về
06/TB-HĐXTVC 10/04/2017 Thông báo nội dung, thời gian tổ chức ôn tập, kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Tải về
12