Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
48/BC-UBBC 20/04/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Tải về
107/UBND-NV 18/01/2021 V/v Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
1251/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới huyện Mường Khương năm 2020 Tải về
45-CT/TW 20/06/2020 Chỉ thị của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
03/NQ-HĐND 17/03/2020 Nghị quyết Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tả Thàng, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
777/QĐ-UBND 29/03/2019 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận và không thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của các sở ban ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tải về
159/BC-UBND 29/03/2019 Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng Từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2019 Tải về
144/BC-UBND 07/04/2017 Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng từ ngay 03/4/2017 đến ngày 07/4/2017 Tải về
55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Tải về
14/HD-UBBC 04/03/2016 Hướng dẫn về việc phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 và lập danh sách, báo cáo số lượng cử tri Tải về
12