Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/2020/QĐ-UBND 22/12/2020 Quyết định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Tải về
3568/QĐ-UBND 20/10/2020 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
3569/QĐ-UBND 20/10/2020 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
3149/QĐ-UBND 17/09/2020 Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
2699/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2016-2021 ông Tô Việt Thành Tải về
2571/QĐ-UBND 06/08/2020 Phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
2563/QĐ-UBND 06/08/2020 Phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế năm 2020 Tải về
20/2020/QĐ-UBND 19/06/2020 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Hội đồng nhân dân và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
6052/UBND-KSTT 24/12/2019 Về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia Tải về
4185/QĐ-UBND 11/12/2019 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án “ Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”vay vốn Ngân hàng Thế giới thực hiện tại tỉnh Lào Cai Tải về
1234567