Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Thông tư số 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Lượt xem: 188
Tải về 0
37/2017/TT-BTTTT 07/12/2017 Thông tư số của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM
Lượt xem: 130
Tải về 0
155/2016/TT-BTC 20/10/2016 Thông tư của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP
Lượt xem: 153
Tải về 0
109/2016/TTBTC 30/06/2016 Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
Lượt xem: 114
Tải về 0
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH 30/06/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
Lượt xem: 197
Tải về 0
99/2016/TT-BTC 29/06/2016 Thông tư Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
Lượt xem: 139
Tải về 0
94/2016/TT-BTC 27/06/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước d]ới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 123
Tải về 0
2067/QĐ-BVHTTDL 13/06/2016 Quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lượt xem: 144
Tải về 0
05/2016/TT-BNV 10/06/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Lượt xem: 114
Tải về 0
11/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật
Lượt xem: 108
Tải về 0
12