Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17 - BC/BCĐ 07/12/2021 Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Mường Khương đến 11h00’ ngày 07/12/2021 Tải về
43-KH/HU 26/01/2021 Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Mường Khương Tải về
44-KH/HU 25/01/2021 Kế hoạch triển khai, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
458-QĐ/HU 11/01/2021 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
37-KH/HU 08/01/2021 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các ngày lễ lớn năm 2021 Tải về
36-KH/HU 06/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2021 Tải về
01-ĐA/HU 05/01/2021 Đề án cơ cấu lại kinh tế nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020-2025 Tải về
02-ĐA/HU 05/01/2021 Đề án hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 5 thị trấn Mường Khương và xây dựng điểm dân cư nông thôn, giai đoạn 2020-2025 Tải về
03-ĐA/HU 05/01/2021 Đề án phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mường Khương,giai đoạn 2020-2025 Tải về
04-ĐA/HU 05/01/2021 Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Mường Khương giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
12345