Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
68/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân huyện Mường Khương Khoá XVIII Tải về
05/HĐND-TT 20/01/2021 V/v triển khai công việc chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
01/TB-HĐND 13/01/2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện năm 2021 Tải về
34/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
35/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
36/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết về kết quả điều chỉnh bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2016 2020 huyện Mường Khương Tải về
109/BC-HĐND 14/09/2020 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
15/NQ-HĐND 27/07/2020 Nghị quyết Phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mường Khương Tải về
16/NQ-HĐND 27/07/2020 Nghị quyết về kết quả bổ sung bổ sung danh mục công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 -2020, huyện Mường Khương Tải về
14/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C Tải về
123