Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
45/2018/QĐ-TTg 09/01/2019 Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Lượt xem: 113
Tải về 0
36/CT-TTg 30/12/2016 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 76
Tải về 0
2540/QĐ-TTg 30/12/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 87
Tải về 0
168/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Nghị định của Chính phủ: Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
Lượt xem: 95
Tải về 0
52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
Lượt xem: 94
Tải về 0
50/2016/QĐ-TTg 03/11/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 75
Tải về 0
1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 71
Tải về 0
46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Lượt xem: 94
Tải về 0
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Lượt xem: 80
Tải về 0
14/CT-TTG 10/05/2016 Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí
Lượt xem: 91
Tải về 0
12