Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3531/UBND-NC 25/07/2017 Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, quản lý cán bộ công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế
Lượt xem: 65
Tải về 0
2392/UBND-TCHC 26/05/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 77
Tải về 0
1595/UBND-KT 14/04/2017 V/v chấm dứt hoạt động dự án Xưởng Pilot chế biến quặng II apatit
Lượt xem: 71
Tải về 0
1272/UBND-KT 27/03/2017 Chấm dứt hoạt động dự án thủy điện Bảo Nhai, huyện Bắc Hà
Lượt xem: 68
Tải về 0
1198/UBND-NC 23/03/2017 Về chức danh Công an viên, Thôn đội trưởng và Nhân viên Y tế thôn, bản được bố trí kiêm nhiệm thêm các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố
Lượt xem: 74
Tải về 0
1180/UBND-NC 23/03/2017 V/v tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 67
Tải về 0
1156/UBND-TH 22/03/2017 V/v: đầu mối tổng hợp, quản lý, theo dõi các nhiệm vụ, dự án quy
Lượt xem: 76
Tải về 0
1148/UBND-TNMT 22/03/2017 V/v bổ sung Phó Trưởng đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ, đầu tư, xây dựng đối với nhà máy luyện kim mầu Lào Cai
Lượt xem: 77
Tải về 0
965/UBND-NLN 10/03/2017 V/v chấm dứt chủ trương cho phép doanh nghiệp nghiên cứu lập dự án chăn nuôi gia súc
Lượt xem: 66
Tải về 0
454/UBND-QLĐT 09/02/2017 V/v chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi một phần đất của dự án bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh của Công ty Cổ phần Y - Dược Hưng Thịnh.
Lượt xem: 75
Tải về 0
12