Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01-ĐA/HU 05/01/2021 Đề án cơ cấu lại kinh tế nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020-2025 Tải về
02-ĐA/HU 05/01/2021 Đề án hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 5 thị trấn Mường Khương và xây dựng điểm dân cư nông thôn, giai đoạn 2020-2025 Tải về
03-ĐA/HU 05/01/2021 Đề án phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mường Khương,giai đoạn 2020-2025 Tải về
04-ĐA/HU 05/01/2021 Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Mường Khương giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
01/ĐA-UBND 07/07/2020 Đề án Bổ sung thực hiện nhiệm vụ quản lý công trình nông nghiệp trên địa bàn huyện, xã đối với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Tải về
01/ĐA-UBND 05/06/2019 Đề án " Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người, theo hướng bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc giai đoạn 2020-2030", theo Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12/2017 trên địa bàn huyện Mường Khương Tải về
2772/ĐA-UBND 28/12/2018 Đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Hội trên địa bàn huyện Mường Khương Tải về
2297/ĐA-UBND 23/10/2018 Đề án rà soát, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Mường Khương - giai đoạn 2018 - 2020 Tải về
10/ĐA-UBND 30/07/2018 Đề án Sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao với Đài Truyền thanh Truyền hình thành Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện Mường Khương Tải về
11/ĐA-UBND 30/07/2018 Đề án Thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mường Khương Tải về
123