Tổng số: 154
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
896/QĐ-UBND 02/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Bản Lầu, huyện Mường Khương để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
51/2021/QĐ-UBND 14/10/2021 Quyết định phân cấp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
552/QĐ-UBND 16/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập và Tổ giúp việc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tửhuyện Mường Khương Tải về
2932/QĐ-UBND 27/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Tải về
484/QĐ-UBND 27/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Biên tập và Tổ giúp việc Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương Tải về
48/BC-UBBC 20/04/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Tải về
38/QĐ-UBBC 06/04/2021 Quyết định về việc ủy quyền sử dụng con dấu và tài khoản giao dịch trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỹ 2021 - 2026 Tải về
27/QĐ-UBBC 23/03/2021 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 Tải về
20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định Chính phủ ngày 15/3/2021 về quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội Tải về
11/QĐ-UBBC 08/02/2021 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo công tác Y tế, phòng chống dịch bệnh phục vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các Cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Mường Khương Tải về
12345678910...