Tổng số: 230
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1253/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Đông chợ trung tâm huyện Mường Khương(hộ ông Lù Sìn Dỉ)
Lượt xem: 36
Tải về 0
1283/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Đông chợ trung tâm huyện Mường Khương(hộ bàLục Thị Dung,(chồng là Hồ Chúng Sền))
Lượt xem: 34
Tải về 0
1284/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Đông chợ trung tâm huyện Mường Khương(hộ bàPhạm Ngọc Thạch,(chồng là Lục Văn Bình))
Lượt xem: 26
Tải về 1
1255/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Đông chợ trung tâm huyện Mường Khương(hộ ông Cáo Chúng Thưởng)
Lượt xem: 29
Tải về 0
1254/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Đông chợ trung tâm huyện Mường Khương(hộ ông Lý Văn Đường)
Lượt xem: 17
Tải về 0
1288/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Đông chợ trung tâm huyện Mường Khương(hộ ông Lý Văn Chin)
Lượt xem: 23
Tải về 0
1286/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Đông chợ trung tâm huyện Mường Khương(hộ ông Lùng Chúng Vần)
Lượt xem: 24
Tải về 0
1285/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Đông chợ trung tâm huyện Mường Khương(hộ bàNông Thị Phấn)
Lượt xem: 26
Tải về 0
1287/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Đông chợ trung tâm huyện Mường Khương(hộ bàLù Sử Mín)
Lượt xem: 23
Tải về 0
1290/QĐ-UBND 31/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới phía Đông chợ trung tâm huyện Mường Khương(hộ bàVàng Thị Phu (chồng là Lục Văn Diu))
Lượt xem: 23
Tải về 0
12345678910...