Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
68/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân huyện Mường Khương Khoá XVIII
Lượt xem: 207
Tải về 2
35/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2016 -2021
Lượt xem: 160
Tải về 3
36/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết về kết quả điều chỉnh bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2016 2020 huyện Mường Khương
Lượt xem: 146
Tải về 0
34/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 192
Tải về 1
15/NQ-HĐND 27/07/2020 Nghị quyết Phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mường Khương
Lượt xem: 113
Tải về 0
16/NQ-HĐND 27/07/2020 Nghị quyết về kết quả bổ sung bổ sung danh mục công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 -2020, huyện Mường Khương
Lượt xem: 105
Tải về 0
14/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C
Lượt xem: 98
Tải về 0
12/NQ-HĐND 14/07/2020 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Lùng Khấu Nhin, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 105
Tải về 0
13/NQ-HĐND 14/07/2020 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Lùng Khấu Nhin, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 81
Tải về 0
08/NQ-HĐND 30/06/2020 Nghị quyết Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Dìn Chin, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 2021 ông Lùng Dung Sinh
Lượt xem: 52
Tải về 0
123