Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
373/TB-UBND 08/11/2021 THÔNG BÁO KHẨN Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Thông tư số 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 Tải về
37/2017/TT-BTTTT 07/12/2017 Thông tư số của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM Tải về
162/2016/TT-BQP 21/10/2016 Thông tư của Bộ Quốc phòng: Quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về
155/2016/TT-BTC 20/10/2016 Thông tư của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP Tải về
109/2016/TTBTC 30/06/2016 Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia Tải về
99/2016/TT-BTC 29/06/2016 Thông tư Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Tải về
94/2016/TT-BTC 27/06/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước d]ới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
05/2016/TT-BNV 10/06/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Tải về
11/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật Tải về
12