Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
168/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Nghị định của Chính phủ: Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
Lượt xem: 95
Tải về 0
46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Lượt xem: 94
Tải về 0
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Lượt xem: 80
Tải về 0
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 67
Tải về 0
03/2015/NĐ-CP 06/01/2015 Nghị định Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Lượt xem: 75
Tải về 0
01/2015/NĐ-CP 02/01/2015 Nghị định Quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Lượt xem: 67
Tải về 0
02/2015/NĐ-CP 02/01/2015 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
Lượt xem: 61
Tải về 0
69/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
Lượt xem: 72
Tải về 0